St.meld. nr. 19 (2001-2002)

Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. april 2002 om nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå blir sendt Stortinget.

Til forsiden