St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om regulering av grunnbeløp i Folketrygden fra 1. mai 1997 og endringer i bevilgningene på statsbudsjettet 1997

I.

Grunnbeløpet i folketrygden blir satt til kr 42 500 med virkning fra 1. mai 1997.

II.

På statsbudsjettet for 1997 gjøres følgende endringer:

KapPostFormål
660Krigspensjon
50Tilskudd, militære (overslagsbevilgning) økes medkr7 000 000
fra kr 291 000 000 til kr 298 000 000
51Tilskudd, sivile (overslagsbevilgning) økes medkr17 000 000
fra kr 716 000 000 til kr 733 000 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd (overslagsbevilgning), økes medkr5 000 000
fra kr 245 000 000 til kr 250 000 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
50Tilskudd (overslagsbevilgning), økes medkr5 000 000
fra kr 215 000 000 til kr 220 000 000
2543Ytelser til yrkesrettet attføring
71Attføringsstønad (overslagsbevilgning), økes medkr12 000 000
fra kr 680 000 000 til kr 692 000 000
2660Uførhet
70Grunnpensjon (overslagsbevilgning), økes medkr220 000 000
fra kr 9 057 000 000 til kr 9 277 000 000
71Tilleggspensjon (overslagsbevilgning), økes medkr295 000 000
fra kr 12 070 000 000 til kr 12 365 000 000
72Særtillegg (overslagsbevilgning), økes medkr17 000 000
fra kr 700 000 000 til kr 717 000 000
2662Yrkesskadetrygd, gammel lovgivning
70Pensjoner (overslagsbevilgning), økes medkr2 000 000
fra kr 90 000 000 til kr 92 000 000
2663Medisinsk rehabilitering
70Rehabiliteringspenger (overslagsbevilgning), økes medkr50 000 000
fra kr 2 063 000 000 til kr 2 113 000 000
71Attføringspenger i påvente av attføring (overslagsbevilgning), økes medkr5 000 000
fra kr 210 000 000 til kr 215 000 000
72Foreløpig uførestønad (overslagsbevilgning), økes medkr10 000 000
fra kr 380 000 000 til kr 390 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon (overslagsbevilgning), økes medkr565 000 000
fra kr 23 104 000 000 til kr 23 669 000 000
71Tilleggspensjon (overslagsbevilgning), økes medkr600 000 000
fra kr 24 664 000 000 til kr 25 264 000 000
72Ventetillegg (overslagsbevilgning), økes medkr7 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 272 000 000
73Særtillegg (overslagsbevilgning), økes medkr95 000 000
fra kr 3 875 000 000 til kr 3 970 000 000
2680Enker og enkemenn
70Grunnpensjon (overslagsbevilgning), økes medkr20 000 000
fra kr 835 000 000 til kr 855 000 000
71Tilleggspensjon (overslagsbevilgning), økes medkr22 000 000
fra kr 905 000 000 til kr 927 000 000
72Særtillegg (overslagsbevilgning), økes medkr1 000 000
fra kr 36 000 000 til kr 37 000 000
2682Barnepensjoner
70Pensjoner (overslagsbevilgning), økes medkr5 000 000
fra kr 218 000 000 til kr 223 000 000
2683Ugifte, skilte og separerte foreldre
70Overgangsstønad (overslagsbevilgning), økes medkr39 000 000
fra kr 1 581 000 000 til kr 1 620 000 000
71Særtillegg (overslagsbevilgning), økes medkr22 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 923 000 000