Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Å bygge nytt

Å gjennomføre en kommune- eller fylkessammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse.

Kommunesammenslåingsprosessene som er gjennomført i nyere tid, har alle vært forskjellige når det gjelder innretning, omfang og tidsbruk. Sammenslåinger vil være forskjellige som følge av ulik befolkningsstørrelse, ulike mål for organisatoriske endringer, tiden som er avsatt til å gjennomføre en slik prosess, og andre forhold. Samtidig er det en del som er felles for alle.

Inndelingsloven skisserer de formelle rammene for sammenslålingsprosessene. I tillegg er det utviklet flere veiledere både av departementet og andre.

Departementet har oppdatert og slått sammen to tidligere veiledere; formelle rammer og erfaringer med sammenslåing. De formelle rammene som skisseres i veilederen vil også i all hovedsak gjelde ved sammenslåing av fylkeskommuner. Råd og tips basert på erfaringer fra tidligere sammenslåinger er hentet fra evalueringer av kommunesammenslåinger. Det er ingen evaluerte fylkessammenslåinger å hente erfaringer fra, men fylkeskommuner som skal slå seg sammen vil også kunne hente inspirasjon fra erfaringer som kommuner har gjort seg.

Departementet har fått flere spørsmål om detaljer vedrørende de formelle kravene til sammenslåing og i hvilken rekkefølge disse må eller kan gjennomføres. Detaljene er i hovedsak knyttet til felles kommunestyremøte og tidspunkt for når fellesnemnda blir formell.

Mer om dette finnes i veilederen Etablering av nye kommuner og fylkeskommuner (pdf). 

Her er samlet en rekke veiledere som kan være til hjelp:

Andre nyttige veiledere og rapporter

 

Til toppen