Tips og råd

En sammenslåing gir mulighet til å tenke annerledes om hvordan den nye kommunen skal bli. Her har vi samlet tips og råd fra kommuner som har gjennomført en prosess, og nyttige veiledere.

Skjermbilde av historiekart
I kartfortellingen (lenke: https://arcg.is/LST5T) bidrar aktører fra Indre Østfold og Stavanger med erfaringer og historier om hvordan de bygger nye kommuner. Foto: AsplanViak

Lenke til kartfortellingen 

Kommunesammenslåingsprosessene som er gjennomført i nyere tid, har alle vært forskjellige når det gjelder innretning, omfang og tidsbruk. Sammenslåinger vil være forskjellige som følge av ulik befolkningsstørrelse, ulike mål for organisatoriske endringer, tiden som er avsatt til å gjennomføre en slik prosess, og andre forhold. Samtidig er det en del som er felles for alle.

Inndelingsloven skisserer de formelle rammene for sammenslålingsprosessene. I tillegg er det utviklet flere veiledere både av departementet og andre.

Kunnskapsportalen KS læring

KMD har i perioden 2016 – 2019 samarbeidet med KS og hovedsammenslutningene i arbeidslivet om å tilby seminarer for kunnskap og erfaringsdeling til kommuner og fylkeskommuner som skulle slå seg sammen fra 1.1.2020.

Det ble gjennomført mange samlinger for kommuner som skal slå seg sammen. Alle presentasjoner fra seminarene er samlet i KS sin kunnskapsportal KS læring.

Før vedtak om sammenslåing

Erfaringer fra sammenslåtte kommuner

Viktige verktøy

Tema ved sammenslåing