Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verksted for regional utvikling

Verksted for regional utvikling er en arena for fylkeskommunene for erfaringsdeling og utvikling av god praksis. Formålet med verkstedet er å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og regional strateg. FNs bærekraftsmål og kompetanse er temaer for årets verksted.

Presentasjoner fra verkstedet:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte til det fjerde verkstedet for regional utvikling den 25. september 2019 i Nationaltheatret konferansesenter (KS Agenda) Oslo.

Informasjon om gruppearbeidene under årets verksted:

Tema 1: Bærekraftmålene og regional utvikling:

Tema 2: Distriktsutvikling og kompetanse

Program 25. september

Kl. 8.30: Registrering
Kl. 9.00:

 • Velkommen ved Lars Jacob Hiim, statssekretær, KMD.
 • Innledning v/ assisterende nærings- og nordområdesjef Erle Holm-Varsi, Finnmark fylkeskommune.
 • Gro Sandkjær Hansen (Oslo Met) innleder om samfunnsutviklerrollen og bærekraft.
 • Mari Wøien (Nordregio) innleder om kompetanseutfordringer i distriktene.
 • Introduksjon av gruppearbeidet ved Anne Karin Hamre, ekspedisjonssjef, KMD

Kl. 10.30: Oppstart av arbeid i grupper for begge tema med innledninger ved forskerne og fylkeskommuner
Kl. 12.30: Lunsj
Kl. 13.30: Arbeid i grupper fortsetter
Kl. 15.00: Pause

Kl. 15.15: Panelsamtale om dagens tema ved forskerne og representanter fra fylkeskommunene, med mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen.

Kl. 16.00: Oppsummering av dagen ved Lise Hauge, avdelingsdirektør, KMD.

Kl. 16.15: Slutt

----

Verkstedet i år tar for seg to hovedtema:

 1. FNs bærekraftsmål og regional utvikling.
  Hvordan kan bærekraftsmålene bidra til å gi miljømessig, sosial og økonomisk utvikling i fylket?
 2. Distriktsutvikling og kompetanse.
  Hvordan kan fylkeskommunene bidra til at næringslivet og kommunene i distriktsområder får rett kompetanse?

Deltakerne velger ett tema de ønsker å jobbe med på verkstedet. I tillegg blir det foredrag som dekker de to temaene. Samstyring og tverrsektorielt samarbeid blir gjennomgående tema.

Vi oppfordrer fylkeskommunene til å stille med både ledere og saksbehandlere, gjerne fra ulike deler av organisasjonen. Maks fire deltakere fra hver fylkeskommune.

Spørsmål kan rettes til: verksted@kmd.dep.no

Nettsiden vil bli forløpende oppdatert.

Presentasjoner og rapport fra tidligere verksted:

Til toppen