Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verksted for regional utvikling

Verksted for regional utvikling er en arena for fylkeskommunene for erfaringsdeling og utvikling av god praksis. Formålet med verkstedet er å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og regional strateg. FNs bærekraftsmål og kompetanse er temaer for årets verksted.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gleden av å invitere til det fjerde verkstedet for regional utvikling. Det arrangeres den 25. september 2019 i Nationaltheatret konferansesenter (KS Agenda) Oslo. Det arrangeres middag for de som kommer kvelden før. 

Verkstedet i år tar for seg to hovedtema:

  1. FNs bærekraftsmål og regional utvikling.
    Hvordan kan bærekraftsmålene bidra til å gi miljømessig, sosial og økonomisk utvikling i fylket?
  2. Distriktsutvikling og kompetanse.
    Hvordan kan fylkeskommunene bidra til at næringslivet og kommunene i distriktsområder får rett kompetanse?

Deltakerne velger ett tema de ønsker å jobbe med på verkstedet. I tillegg blir det foredrag som dekker de to temaene. Samstyring og tverrsektorielt samarbeid blir gjennomgående tema.

Vi oppfordrer fylkeskommunene til å stille med både ledere og saksbehandlere, gjerne fra ulike deler av organisasjonen. Maks fire deltakere fra hver fylkeskommune.

Påmelding innen 27. august: https://response.questback.com/kmdept/verksted2019

Informasjon om booking av hotell
Deltakerne bestiller og betaler egen overnatting. Det er reservert rom på Hotell Europa, Oslo. Deltakerne booker rom via e-post: europa.booking@olavthon.no. Pris for rom m/frokost er kr 1595,- pr person ved å opppgi bookingreferansen 28303248. Frist er 27. august 2019. 

Spørsmål kan rettes til: verksted@kmd.dep.no

Nettsiden vil bli forløpende oppdatert.

Presentasjoner og rapport fra tidligere verksted:

Til toppen