Verkstad for regional utvikling

Verkstad for regional utvikling er ein årleg arena for fylkeskommunane for deling av erfaringar og utvikling av god praksis om kompetanse og smart spesialisering / regional næringsutvikling. Føremålet med verkstaden er å styrkje rolla til fylkeskommunen som samfunnsutviklar og regional strateg.

Presentasjonar frå tidlegare verkstader

Verkstad for regional utvikling 2022

Verkstad for regionalt utvikling 2022 vart arrangert 9. og 10. november.

I samanheng med verkstaden vart det utarbeidd eit forskarnotat av Hanne Jordell og Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse AS. 

Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidde òg eit bakgrunnsnotat  om tematikken på dag 1.

Presentasjonar frå dag 1

Presentasjonar frå dag 2

Verkstad for regional utvikling 2020 blei arrangert 30. november og 3. desember.

I samanheng med verkstaden vart det utarbeidd to forskarnotat:

Opptak frå dag 1

Velkomsthilsen, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Velkomsthilsen, ekspedisjonssjef Anne Karin Hamre, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.mp4

Smart spesialisering – hva nå? Åge Mariussen, Nordlandsforskning

Bruken av smart spesialisering som strategisk verktøy, Per Erik Sørås, Trøndelag fylkeskommune.mp4

Evaluering, analyse og måling av smart spesialisering, Anna Marie Hatlestad, Møre og Romsdal fylkeskommune.mp4

Samarbeid med Viken fylkeskommune og Oslo kommune i prosjektet MIT REAP, Henning Vold, Norvestor.mp4

Presentasjonar frå dag 1

Rigget for restart – smart spesialsering som strategi Innovasjon Norge.pdf

Trøndelags erfaringer med bruk av S3 i arbeidet som samfunnsutvikler.pdf

Monitorering og evaluering Møre og Romsdal.pdf

Opptak frå dag 2

Partnerskap og bærekraft, fylkesrådmann Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune.mp4

Smart spesialisering og partnerskap, Liv Rask Sørensen, Nordland fylkeskommune

Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer, Erik Magnussen, Telemarksforsking

Å delta i smart spesialiseringsprosessen i Rogaland, Kjersti Søyland Bye, Eigersund kommune.mp4

Partnerskap i usikre tider, Ivar Jan Leren, Rogaland fylkeskommune.mp4

Partnerskap og nettverk i Vestfold og Telemark, Øystein Brinck, Vestfold og Telemark fylkeskommune.mp4

Presentasjonar frå dag 2

SMART spesialisering og regionale partnerskap i Nordland.pdf

Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer.pdf

Partnerskap og nettverk i Vestfold og Telemark.pdf