Verksted for regional utvikling

Verkstedet er en arena for fylkeskommunene og deres medspillere for erfaringsdeling og utvikling av god praksis for implementering av regionale planer og strategier for innovasjon, kompetanse og omstilling. Formålet er å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og regional strateg frem mot 2020.

Oppsummering av gruppearbeidene:

Presentasjonene fra verkstedet ligger som lenker i programmet.

Program 

Mandag 25. september: Omstillingsdyktige regioner – mulighetsrommet for fylkeskommunene frem mot 2020

09.30 Registrering.

10.00 Velkommen v/ Ragna Brenne Bjerkeset, assisterende regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune og Vincent Fleischer, avdelingsdirektør i KMD.

Innlegg:

11.45 Pause.

12.00  Et arbeidsliv i endring. LOs forvetninger til fylkeskommunene, v/ Kjetil Staalesen, spesialrådgiver i LO Næringspolitisk avdeling.

12.30  Dialog med salen.

12.50 Kort introduksjon til gruppearbeid v/verkstedlederne Ragna Brenne Bjerkeset, assisterende regional- og næringssjef Møre og Romsdal fylkeskommune og Vincent Fleischer, avdelingsdirektør KMD.

14.00 Gruppearbeid: Erfaringsutveksling med tanke på praksisutvikling. Hvordan jobber vi og hva er suksessfaktorene for å lykkes med arbeidet som regional samfunnsutvikler?  

Tema 1: Implementering av regionale planer og strategier – hvordan lykkes vi med iverksettingen?

Case: En ny vri på virkemiddelapparatet, hvordan får vi til best mulig koordinering og samarbeid for å støtte opp om de regionale målene?  v/Hilde Uppstad, seniorrådgiver i næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og prosjektleder VRI Rogaland (pdf).

Case: Regional policyutvikling og innovasjon, hvordan skaper vi forpliktende avtaler om implementering, v/Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur,  Sogn- og Fjordane fylkeskommune (pdf).

Tema 2: Kompetanse og næringsutvikling – hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens fremtidige næringsliv? Hvordan ta ut synergiene mellom regional kompetanse- og næringspolitikken?

Case: Hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens framtidige næringsliv? v\Kathrin Jakobsen, leder seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse, Hordaland fylkeskommune (pdf).

Case: Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning v/ Margrethe Marstrøm Svensrud, Seksjonsleder, Kompetanse Norge (pdf).

Tema 3: Nye forventninger til fylkeskommunen – hvilken organisasjon må fylkeskommunen bygge for å ta rollen som samfunnsutvikler, hvilke endringer må skje internt?

Case: Nye forventninger til fylkeskommunen – hvilken organisasjon må fylkeskommunen bygge for å ta rollen som samfunnsutvikler, hvilke endringer må skje internt? v/ Vigdis Espnes Landheim, fagsjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune (pdf).

Oppsummering fra gruppearbeidet vil foregå i gruppene. Oppsummering er publisert øverset på denne siden.

 

Tirsdag 25. september: Smarte og omstillingsdyktige regioner

09.00 Velkommen og formålet med dagen v/verkstedleder.

09.10 Erfaringer fra samarbeidet mellom de svenske regionene Dalarna, Värmland og Gävleborg (Norra Mellansvärige), v/David Paulsson, Region Dalarna (pdf).   

09. 45  Erfaringer fra å bruke smart spesialisering i utviklingen av opplevelsesbasert reiseliv i Nordland, v/Liv Sørensen Rask, Nordland fylkeskommune (pdf).

  • Dialog med salen.

11.00 Gruppearbeid - Innspill til nasjonal veileder i smart spesialisering.

  • Oppspill til gruppearbeid v/ Anja Gjærum, KMD .
    - Hva bør en norsk veileder inneholde for at den vil oppleves som nyttig? Foreløpig disposisjon til veileder sendes ut i forkant av verkstedet.

12.15  Presentasjoner fra gruppearbeidet, diskusjon i plenum.

Oppsummeringer fra verkstedet og gruppearbeidet er publisert øverst på denne siden.