Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kvinners rettigheter og likestilling

Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter.

Norge har lang tradisjon for å arbeide for kvinners rettigheter og likestilling. For å oppnå FNs bærekraftsmål må likestillingsdimensjonen være sentral på den internasjonale dagsorden.

Regjeringen lanserte i september 2016 en ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, Frihet, makt og muligheter (2016-2020), se planen her. Handlingsplanen finnes også på engelsk.

Planen har fem hovedmål:

  • å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle jenter og gutter.
  • at kvinner skal delta på lik linje med menn i det politiske liv.
  • at kvinner skal ha fulle økonomiske rettigheter og delta på lik linje med menn i arbeidslivet.
  • å avskaffe vold og skadelige skikker rettet mot jenter og kvinner.
  • å fremme jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.
Til toppen