Informasjon om utenlandsreiser og koronavirus - spørsmål og svar

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober 2021. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan imidlertid endre seg raskt. Det kan derfor bli aktuelt å utstede reiseråd til land dersom pandemien igjen skaper store utfordringer. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Ved behov for akutt eller særskilt assistanse: Kontakt nærmeste ambassade eller UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no.

Alle på reise i utlandet bør registrere og oppdatere sin reise på reiseregistrering eller i appen Reiseklar som kan lastes ned fra App Store og Google Play.

 

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. UD kan ikke garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

Her finner du mer informasjon om bakgrunnen for UDs reiseråd.

 

Utenriksdepartementet har reiseråd til rundt 50 land og områder, basert på blant annet sikkerhetsrisikoen i land som er i konflikt eller der det er naturkatastrofer. Utfordringer knyttet til koronapandemien kan også være en faktor når vi vurderer å opprette reiseråd for et land eller område.

Her finner du en oversikt over land med reiseråd.

UD opphevet det globale reiserådet 1. oktober 2021 etter en grundig og helhetlig vurdering basert på innspill fra norske utenriksstasjoner og råd og veiledning fra norske helsemyndigheter. Dersom situasjonen tilsier det kan det igjen bli aktuelt å opprette reiseråd for enkelte land og områder på grunnlag av en helhetlig vurdering av blant annet:

  • Høye smittetall
  • Forekomst av virusmutasjoner i landet som gir grunn til bekymring
  • Utfordringer eller kollaps i helsetjenesten.
  • Svært inngripende restriksjoner eller smittevernstiltak

UD opprettet 14. mars 2020 et reiseråd som frarådet reiser som ikke var strengt nødvendige til alle land.

Fra 15. juni 2020 har det vært gjort unntak for land og områder i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon, basert på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Fra 15. juli 2020 har det vært gjort unntak for land i EU/EØS/Schengen/Storbritannia som har en tilfredsstillende smittesituasjon, basert på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Fra 5. juli 2021 ble reiserådet opphevet for EU/EØS/Schengen/Storbritannia samt enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste.

Det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober 2021.

Etter 1. oktober 2021 vurderer UD løpende om det skal innføres landvise reiseråd knyttet til koronaviruset. 

Den 26. november 2021 innførte UD reiseråd for åtte land i sørlige Afrika. Disse reiserådene ble opphevet 22. desember 2021.

Det er fortsatt ikke en normaltilstand i mange land. Flere steder har strenge innreiserestriksjoner og smitteverntiltak. Den enkelte er ansvarlig for egen sikkerhet på reisen og må sjekke innreisevilkår og status for pandemien ved reisemålet. Sjekk også at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker.

Vi minner om at Utenriksdepartementet fraråder reiser til rundt 50 land og områder, basert på blant annet sikkerhetsrisikoen i land som er i konflikt eller opplever stor politisk eller sosial uro.

Her finner du oversikt over land med reiseråd.

Innføring av reiseråd kan påvirke din reiseforsikring. Ta derfor kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre om reiseforsikringen din fortsatt er gyldig for landet du oppholder deg i og hva den eventuelt dekker.

Dersom smittesituasjonen forverres så mye at landet igjen ikke tilfredsstiller Folkehelseinstituttets kriterier, må du i karantene ved hjemkomst. Se mer informasjon på Folkehelseinstituttets sider: Innreisekarantene ved ankomst Norge

UDs reiseråd er kun et råd, ikke et forbud. Det å reise i strid med UDs reiseråd kan imidlertid få konsekvenser for din reiseforsikring og andre forhold. Du bør også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne gi deg konsulær bistand dersom du får problemer mens du er på reise.

Fra 26. november 2021 kan alle som har rett til innreise til Norge, etter utlendingsloven, komme inn. Innreisetiltak som omfatter innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat vil fortsatt kunne gjelde.

Se mer informasjon om innreise her.

Oppdatert informasjon om spørsmål angående innreise og karantene finner du på disse sidene: Regjeringen.noFolkehelseinstituttetHelsenorge.no og UDI. Her finner du også god informasjon om reise og smittevern.

Fra 12. februar 2022 gjelder ingen krav om test, karantene eller registrering ved innreise til Norge. Les mer om innreiseregisteret og andre innreiseregler på nettsiden Innreise til Norge (Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet).

Vi oppfordrer alle norske borgere til å registrere sin reise på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar som kan lastes ned fra  App Store og Google Play. På denne måten kan UD nå deg med viktig informasjon.

 

 

Vi anbefaler alle norske borgere som planlegger å reise utenlands å sette seg godt inn i UDs reiseråd og reiseinformasjon på regjeringen.no. Den enkelte er ansvarlig for egen sikkerhet på reisen. Du må sjekke reglene for innreise og status for pandemien der du skal. Sjekk også at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i. I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen som kan lastes ned fra  App Store og Google Play, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon. Du bør alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring. 

 

Som bosatt i utlandet bør du holde deg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Du bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere deg på reiseregistrering.no eller i UDs app Reiseklar som kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Alle bør ha gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon om dette. For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort, som gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. Se mer informasjon om utflyttede pensjonisters rett til europeisk helsetrygdkort.

Alle spørsmål om forsikring må rettes til ditt reiseforsikringsselskap.

Enkelte utenriksstasjoner har redusert bemanning som følge av smitteverntiltak. De kan derfor ha midlertidig begrenset publikumsmottak. Noen spørsmål krever personlig oppmøte, som for eksempel utstedelse av pass. Dette er dessverre ikke mulig når utenriksstasjonene er stengt for publikumsmottak. Så snart det er mulig å åpne det ordinære publikumsmottaket vil ambassaden informere om det på sine nettsider.

Våre ambassader og konsulater gjør sitt ytterste for å bistå. Der Norge ikke har egen ambassade samarbeider vi med de nordiske landene for å kunne gi konsulær bistand til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du er i et land der Norge ikke er representert. Du kan også kontakte UDs operative senter på telefon +23 95 00 00 eller e-post 247@mfa.no

Reiseinformasjon om spesifikke land finner du på UDs reiseinformasjonssider og i UDs app Reiseklar som kan lastes ned fra App Store og Google Play.