UDs operative senter

UDs operative senter styrker departementets arbeid med konsulære saker. Operasjonssenteret overvåker også det internasjonale situasjonsbildet hele døgnet, slik at utenrikstjenesten enda raskere kan fange opp og reagere på små og store kriser.