Kulturseksjonen

Kulturseksjonen har to oppdrag. Det ene er den utenrikskulturelle satsingen som går ut på å styrke norsk kunst og kulturs internasjonale muligheter. Innsatsen er i samarbeid med kunstfaglige organisasjoner, kulturlivet og utenriksstasjonene. Arbeidet skal øke verdiskapingen og gi jobbmuligheter i norsk kultursektor. Videre er kultursamarbeidet en dimensjon i regjeringens nordområdsatsing.

Seksjonens andre oppdrag er å styrke kultursektoren i utviklingsland. En fri og uavhengig kultursektor er en forutsetning for respekt for grunnleggende menneskerettigheter og bidrar til arbeidsplasser, vekst, dialog og fri debatt. Innsatsen inkluderer vern og fremme av kulturarv. Viktige samarbeidspartnere er FN og kulturaktører i det sivile samfunn.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Eiler Nils Fleischer

Til toppen