Den demokratiske republikken Kongo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Kinshasa

Onsdag 20. desember 2023 ble det avholdt valg i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo). Demonstrasjoner og opptøyer kan oppstå også i perioden etter valget, trolig frem til slutten av januar 2024. Nordmenn i landet oppfordres til å følge utviklingen i lokale og internasjonale medier. Norske borgere oppfordres til å laste ned Reiseklar appen, registere seg og slå på push-varsler for å kunne få meldinger fra ambassaden dersom det oppstår en krise. Ved en akutt situasjon vennligst kontakt UDs operative senter, se under «kontaktinformasjon».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 28.03.2017 - FORTSATT GYLDIG

DR Kongo - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder all reise til eller opphold i provinsene Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Nord- og Sør-Kivu, Maniema, Haut Lomami og Tanganykia, Kasai, Kasai-Central og Kasai-Oriental.

Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i resten av Den demokratiske republikken Kongo som ikke er strengt nødvendig.

Innreise: Norske borgere trenger visum ved innreise til DR Kongo. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum og vaksinasjonskort er gyldige.

Visum: Visum fås ved DR Kongos ambassade i Stockholm og må ordnes før avreise fra Norge. Det er ikke mulig å få visum ved ankomst på flyplasser i DR Kongo, unntaket er reisende med Kongolesiske opprinnelse. Det kreves vanligvis en skriftlig invitasjon fra kontaktenhet i DR Kongo for å få utstedt visum. Noen typer visum-søknader må sendes til Kinshasa for beslutning. Stempling av invitasjonsbrevet hos utenriksministeriet i Kinshasa i forkant vil kunne bidra til raskere behandling av søknaden. Behandlingen av førstegangsutstedelse av visum kan ta flere uker.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til landet, oppfordres reisende til å undersøke med landets nærmeste ambassade.

Pass skal være gyldig minst seks måneder fra og med innreise til DR Kongo. DR Kongo erkjenner ikke dobbelt statsborgerskap.

Vaksiner: Gyldig vaksine mot gulfeber kreves for alle over ett år ved innreise til landet. I fravær av dette risikerer man å bli vaksinert på flyplassen. Det anbefales å følge FHIs råd når det gjelder vaksiner for reiser til DR Kongo.

«Bagasjekvittering» fra flyselskapet kontrolleres utlevering av bagasje på flyplassen for å unngå tyveri av bagasje.

Reisende til gruveområder behøver tillatelse på myndighetsnivå. Søknad rettes til ansvarlig departement eller myndighet i god tid før avreise til området.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Utreise og innenlandsreiser: Ekstra flyskatt («Go Pass» USD 55) kreves for bruk av flyplass og betales kontant på flyplassen ved utreise fra DR Kongo. Det anbefales å skrive ut alle reisedokumenter på papir.

Situasjonen har siden president- og parlamentsvalget i slutten av 2018 vært relativt fredelig i Kinshasa og store deler av landet. Blant unntakene er særlig de pågående urolighetene i øst-Kongo, hvor flere væpnede grupper er aktive. En konflikt har også nylig blusset opp i Kwamouth i Mai Ndombe-provinsen, ikke langt fra Kinshasa.

Tross en noe forbedret sikkerhetssituasjon anbefales det at personer som oppholder seg i landet utviser stor forsiktighet og unngår politiske samlinger, demonstrasjoner og store folkemengder. Selv om politiske demonstrasjoner er tillatt, vil sikkerhetsstyrkene kunne slå raskt og hardt ned på demonstrasjoner og andre former for aksjoner. Politiske aksjoner vil vanligvis være planlagt, men kan også oppstå spontant. Voldelige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og aksjonister kan skje uten forvarsel, spesielt i Kinshasa og andre store byer.

Sikkerhetssituasjonen i øst-Kongo preges av tilstedeværelsen av over hundre væpnede grupper, og fortsetter å være svært uoversiktlig og spent. Den viser få tegn til bedring. Regjeringen erklærte 6. mai 2021 unntakstilstand i de to østlige provinsene Nord-Kivu og Ituri og innførte militærstyre. Hele den sivile administrasjonen ble skiftet ut. Unntakstilstanden vurderes jevnlig og gjelder fortsatt.

Kidnapping av humanitære aktører forekommer.

Den siste tiden er det blusset opp lokale etniske og væpnede konflikter andre steder i landet. Dette inkluderer byen Yumbi i Mai-Ndombe-provinsen, samt Kasai-provinsene, Tanganyika og Bas-Congo. FN har utstasjonert en fredsbevarende styrke (MONUSCO) med utvidet offensivt mandat i landet, som hovedsakelig har sitt engasjement i øst.

Risikoen for reisende er ellers først og fremst knyttet til hverdagskriminalitet og ulykker. Risikoen for terror anses som lav.

Trafikk og transport: Det er høyrekjøring i DR Kongo og nordmenn trenger internasjonalt førerkort for å kunne kjøre bil i landet. Reisende bes være oppmerksom på at personer som befinner seg innenfor synshold av et offisielt flagg forventes å stoppe opp i forbindelse med heising og firing av flagget (rundt kl. 07.30 og 18.00).

Standarden på veinettet og bilparken er generelt meget lav og veiene forverres i regntiden (september-mai). Trafikkulykker og andre farlige trafikksituasjoner oppstår ofte. Risikoen omfatter både det å selv bli utsatt for en ulykke, men også å bli innblandet i en ulykke som kan tiltrekke seg store menneskemengder. Det forekommer tilfeller av trakassering fra politi og militære ved veisperringer. Bilkjøring etter mørkets frembrudd anbefales ikke, spesielt utenfor sentrum av de store byene. Det anbefales å ferdes i gruppe på minst to biler utenfor Kinshasa. Det finnes ingen redningstjeneste som kan påkalles om ulykken er ute og det er vanskelig å få nødvendig hjelp ved behov.

Offentlig transport med buss, tog, taxi og båt anbefales ikke, med unntak av taxiservice organisert igjennom de større hotellene. Ulykker forekommer regelmessig grunnet dårlig vedlikehold og overfylte transportmidler. På elver og innsjøer er sterke strømmer og skiftende sandbanker også årsak til ulykker. Tilreisende oppfordres til på forhånd å arrangere henting fra flyplassen ved ankomst. Det anbefales ikke å fly med DR Kongo-baserte flyoperatører.

Det skal fremdeles befinne seg landminer i øst-Kongo. De fleste byer og områdene rundt er ryddet for miner, men områdene er ikke helt klarert. Besøkende oppfordres til å holde seg til hovedveier.

Politisk uro og demonstrasjoner: Perioder med økende uro kan ikke utelukkes, særlig i de større byene. Vestlige utlendinger er vanligvis ikke mål under demonstrasjoner og protester. Hendelsene kan imidlertid fort utvikle seg til å bli voldelige og være en trussel mot personer som tilfeldigvis befinner seg i området.

Det anbefales å unngå alle slags typer demonstrasjoner og folkeansamlinger. Ved uro, anbefales det også å begrense forflytninger og være særlig forsiktig ved transport gjennom de folkerike områdene på veien fra Gombe til den internasjonale flyplassen N’djili i Kinshasa.

Sjekk Utenriksdepartementets reiseråd og lytt til råd fra lokale myndigheter, lokalbefolkningen og internasjonale organisasjoner i området. Vis aktsomhet, ikke oppsøk større sammenstimlinger av folk.

Kvinners sikkerhet: Kvinner har generelt lav status i DR Kongo og det rapporteres jevnlig om voldtekt og andre brudd på kvinners rettigheter. Vestlige kvinner er vanligvis ikke mål for overgrep, men tilfeller har forekommet.

Det er normalt ikke nødvendig med spesielle hensyn til bekledning utover normal vestlig standard.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

Det har vært flere lokale utbrudd av ebola de siste årene. Kolera, malaria, tarmsykdommer og covid-19 utgjør generelt en stor risiko.

Helsevesenet i DR Kongo holder generelt lav standard. Offentlig helsetjenester i landet har langt på vei kollapset, og infrastrukturen er nedslitt. I Kinshasa og flere andre større byer finnes private klinikker og helsesentre som holder en viss standard. Utenfor disse er helsetilbudet stort sett meget begrenset. For tilreisende vil private tilbud være eneste reelle alternativ. Evakuering til Europa eller Sør-Afrika ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig. En heldekkende og god sykeforsikring er derfor nødvendig. Nordmenn anbefales sterkt å tegne forsikring som også dekker evakuering.

I Kinshasa tilbyr Centre privé d'urgence (CPU) akutthjelp og stabilisering av en pasienter utsatt for ulykker. CPU er tilknyttet Centre médical de Kinshasa (CMK).

Centre privé d'urgence
Croisement Bas-Congo et Commerce,
Gombe, Kinshasa Tel: +243 898950305 / +243 898950302 /+243 898950305
Centre médical Diamant Ngaliema åpent 24h/24h
Blvd du 30. juin
Rdv.k@cmd.cd 
+243 907777781

Tilgang til medisiner er begrenset. Det anbefales å medbringe velmerkede medisiner ved innreise om man tar medisin regelmessig.

Den største helseutfordringen for tilreisende anses å være malaria og covid-19. Det finnes også omfattende forekomst av kolera, tyfoid, hepatitt A, tuberkulose, gulfeber og dengue-feber. Epidemier kan lett oppstå som resultat av det tropiske klimaet og dårlige sanitære forhold. Luftforurensingen i Kinshasa kommer først og fremst fra forbrenning av trekull, men oppleves ikke som plagsom.

Vann bør ikke drikkes direkte fra springen, men kan filtreres og kokes, eller kjøpes på flasker.

Reisende til DR Kongo anbefales å konsultere lege i god tid før avreise (rundt åtte uker) for å ha nok tid til å gjennomføre et eventuelt anbefalt vaksinasjonsprogram.

Gyldig vaksine mot gulfeber kreves for alle over ett år ved innreise til DR Kongo.

Malariaprofylakse anbefales for korttidsreisende til DR Kongo. For langtidsboende varierer praksis.

For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet, se Folkehelseinstituttet reiseråd og vaksinasjon.

For oppdateringer om sykdomsutbrudd o.l. i DR Kongo, se Verdens helseorganisasjons landsider for DR Kongo.

Bydelen Gombe i Kinshasa som huser større hoteller, butikker, kontorer og diplomatiske representasjoner anses som et relativt sikkert område å ferdes i. Mange utlendinger bruker området langs Kongo-elven ved Hotel du Fleuve til turgåing og løping. Besøkende bes imidlertid være oppmerksomme på muligheten for tyveri, samt personer som utgir seg for å være politi eller sikkerhetsstyrker. De presenterer seg typisk med falske identitetskort og ber en følge med inn i bilen deres for «identifisering» med hensikten å begå ran. Ved forespørsel om «identifisering», inkl. ved veisperringer, oppfordres besøkende til å bli i bilen og fremvise dokumentene igjennom lukkende bilvinduer.

Kriminaliteten i Goma og Bukavu i Nord- og Sør-Kivi regnes generelt som noe mindre enn i Kinshasa, men det rapporteres om økende kriminalitet overfor det internasjonale samfunnet i disse byene, særlig ran etter mørkets frembrudd.

Vestlige utlendinger er vanligvis ikke mål for kidnappinger og bortføringer, men det rapporteres som en økning i kidnappinger av humanitære aktører i øst-Kongo, særlig i Nord-Kivu.

Nordmenn anbefales å bære med seg kopi av pass og visum, samt begrense oppbevaring og eksponering av verdisaker ved bevegelse utendørs. Forflytninger til fots anbefales ikke etter mørkets frembrudd. På dagtid bør forflytninger til fots nøye overveies og ikke foretas alene. I bil anbefales det å holde vinduer lukket og dører låst, samt å holde seg til hovedveier og parkere på overvåkede områder. Bilkjøring utenfor de store byene anbefales ikke etter mørkets frembrudd. Til tider, særlig i øst-Kongo, vil forflytninger i større byer heller ikke anbefales selv i bil.

Vulkaner: Vulkanutbrudd er vanlig i visse deler av landet. Nyiragongo-vulkanen, som ligger rundt 20 km nord for byen Goma, har hatt utbrudd flere ganger tidligere – senest  22. mai 2021. Lavastrømmen stoppet like ved gjerdet til den internasjonale flyplassen i Goma. Manglende finansiering av det offisielle overvåkningsorganet skal ha vært årsaken til at varslingssystemet ikke fungerte slik at befolkningen ble varslet god tid i forkant av utbruddet.

Vulkanene kan også produsere dødelige CO2-gasser. Gasslommene vil som oftest holde seg nær bakken. Det er meldt om dødsfall rundt Lake Kivu som følge av dette.

Unngå områder nær fjell og bratte bakker på grunn av fare for jord- og steinras

Hold deg borte fra området nær utbruddet, spesielt hvis du lider av luftveisplager, på grunn av skadelige gasser. Følg med i lokale medier for å holde deg informert om situasjonen. Være beredt på at flyruter kan innstilles på kort varsel. Følg råd fra lokale myndigheter.

Klima: DR Kongos tropiske klima fører med seg kraftige regnskyll, og lynnedslag kan medføre skade på både mennesker og materiell. Faren for jordskred og flom er stor i utsatte områder.

Seksuell orientering: Homofili er ikke ulovlig i DR Kongo, men fordommer mot homofile er utbredt, og homofili er fremdeles et kulturelt tabu. Det rapporteres om tilfeller av rettsforfølgelse og trakassering fra sikkerhetsstyrker av personer som har vist sin orientering offentlig.

Kinshasa og Mbandaka ligger en time etter Norge om sommeren, og er på samme tid om vinteren. De østlige delene av landet, inkludert byene Lubumbashi, Kisangani og Goma, er på samme tid som Norge sommerstid, og en time før på vinterstid.

Strømspenning: 220 V. Stikkontakter som dem man bruker i Norge er mest utbredd i DR Kongo, men belgisk type forekommer også. Grunnet hyppige strømbrudd bør VPS (strømstabilisator) tilkobles PCer, tv, stereo-anlegg o.l.

Det er GSM-dekning i de største byene i DR Kongo. Telefonnettet er relativt stabilt.

Nasjonal telefonkode er: +243

Valuta: Den lokale valutaen er kongolesiske franc (CDF), men bruk av amerikanske dollar (USD) er svært utbredt. Dollarsedlene må være utstedt etter 2006 og i god forfatning for å bli akseptert som betaling. Det er ulovlig å eksportere kongolesiske franc.

Minibanker der en kan ta ut USD er tilgjengelige i Kinshasa og i de fleste store byene. De største hoteller, restauranter og butikker med internasjonalt klientell aksepterer kredittkort (Visa, Mastercard). Western Union og andre pengeoverføringsoperatører finnes i de fleste store byene.

Åpningstider for offentlige kontorer er vanligvis 09.00-16.00, for banker 10.00-15.00 og for butikker 09.00-18.00. Lørdag er en halv arbeidsdag, åpningstider er oftest fra 09.00-12.00. Noen supermarkeder er åpne til kl. 22.00 også på søndager.

Nasjonale helligdager: Nyttår (1.  januar), Martyrs de l’indépendance (4 januar), Journée du héros national Laurent Desire Kabila (16. januar), Journée du héros national Patrice Lumumba (17. januar), Fête du travail (1. mai),  Journée de la révolution et des forces armées (17. mai), Anniversaire de l’indépendance (30. juni), Fête des parents (1. august) og Fête de Noël (25. desember).

Fransk er det offisielle språket i DR Kongo. Andre nasjonale språk er lingala, kikongo, tshiluba og swahili.

Nyttige radiostasjoner: BBC (engelsk): 92, 6 FM i Kinshasa og 92 FM i Kisangani og Lubumbashi. Radio Okapi (fransk): 103, 5 FM.

I krisetilfeller vil den belgiske ambassaden i Kinshasa sende informasjon på fransk over sitt eget radiosystem: FM 98.8.

Det er ulovlig å fotografere regjeringsbygg, militære installasjoner og annen viktig infrastruktur, slik som flyplasser, på eller ved Kongo-elven og ved grenseoverganger. Journalister og fotografer må få lokal tillatelse fra informasjonsdepartementet i Kinshasa til å foreta intervjuer og/eller fotografere. Utilbørlig fotografering kan føre til frihetsberøvelse. Generelt anbefales ikke fotografering av mennesker uten deres samtykke.

Norske borgere som oppholder seg i landet i kortere eller lengre tid oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no/.

Ansvarlig norsk ambassade for Den demokratiske republikken Kongo er

Kgl. norsk ambassade i Kinshasa.
Park View Office Building, Suite 3A, 3rd floor
Croisement Avenue des Ambassadeurs / Avenue Batetela
Gombe – Kinshasa

Tlf.: +243 831 254 402

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Republikken Kongo.