Den demokratiske republikken Kongo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Luanda

Det er utstedt reiseråd for DR Kongo. Landet, spesielt hovedstaden Kinshasa og andre store byer, preges av politisk og sosial spenning, omfattende korrupsjon og økonomiske nedgangstider. Samtidig har presidentvalget som ble avholdt ved slutten av 2018 medført at den politiske situasjonen har roet seg betydelig. Landet er nå preget av forsiktig håp og en viss forbedring i sikkerhetsmessige forhold relatert til den politiske situasjonen, selv om dette raskt vil kunne endre seg. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 28.03.2017 - FORTSATT GYLDIG

DR Kongo - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder all reise til eller opphold i provinsene Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Nord- og Sør-Kivu, Maniema, Haut Lomami og Tanganykia, Kasai, Kasai-Central og Kasai-Oriental.                

Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i resten av Den demokratiske republikken Kongo som ikke er strengt nødvendig.

 

Sikkerhet

President- og parlamentsvalget som ble avholdt ved slutten av 2018 med Felix Tshisekedi som vinner førte til at president Joseph Kabila gikk av under rolige omstendigheter. Dette har dempet risikoen for politiske uroligheter noe. Samtidig har opposisjonskandidaten Martin Fayulu og hans tilhengere fortsatt å mane til protester mot valgresultatene. Disse protestene har blitt tillatt uten for mye restriksjoner fra myndighetene. En del av landets mange væpnede grupper, spesielt i Kasai-provinsene der den nye presidenten kommer fra, men også i øst, har frivillig lagt ned våpnene og bedt om amnesti. Dette vil i prinsippet kunne innebære redusert risiko for vold i disse områdene. Samtidig vil det raskt kunne utvikle seg økt sikkerhetsmessig risiko hvis disse gruppene ikke avvæpnes på forsvarlig vis.  

Situasjonen under og etter valget har vært relativt fredelig både i Kinshasa og resten av landet. Samtidig er det pågående uroligheter i Øst-Kongo, hvor væpnede grupper fortsatt er aktive. 

Tross en noe forbedret sikkerhetssituasjon anbefales det at personer som oppholder seg i landet utviser stor forsiktighet og unngår politiske samlinger, demonstrasjoner og store folkemengder. Selv om politiske demonstrasjoner den siste tiden er blitt tillatt, vil sikkerhetsstyrkene fremdeles kunne slå raskt og hardt ned på demonstrasjoner og andre former for aksjoner. Politiske aksjoner vil vanligvis være planlagt, men kan også oppstå spontant. Voldelige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og aksjonister kan skje uten forvarsel, spesielt i Kinshasa og andre store byer. 

Sikkerhetssituasjonen i Øst-Kongo preges av tilstedeværelsen av over hundre væpnede grupper, og fortsetter å være svært uoversiktlig og spent. Kidnapping av humanitære aktører forekommer. Ebola-epidemien i Nord-Kivu og Ituri-provinsene er fremdeles ikke under kontroll, og helsearbeidere knyttet til ebola-responsen er blitt angrepet. Den siste tiden er det blusset opp lokale etniske og væpnede konflikter andre steder i landet. Dette inkluderer byen Yumbi i Mai-Ndombe-provinsen, samt Kasai-provinsene, Tanganyika og Bas-Congo. FN har utstasjonert en fredsbevarende styrke (Monusco) med utvidet offensivt mandat i landet, som hovedsakelig har sitt engasjement i øst. 

Risikoen for reisende er først og fremst knyttet til hverdagskriminalitet og ulykker. Risikoen for terror anses som lav.

Bydelen Gombe i Kinshasa som huser større hoteller, butikker, kontorer og diplomatiske representasjoner anses som et relativt sikkert område å ferdes i. Mange utlendinger bruker området langs elven Kongo ved Hotel du Fleuve til turgåing og løping. Besøkende bes imidlertid være oppmerksomme på muligheten for tyveri, samt personer som utgir seg for å være politi eller sikkerhetsstyrker. De presenterer seg typisk med falske identitetskort og ber en følge med inn i bilen deres for «identifisering» med hensikten å begå ran. Ved forespørsel om «identifisering», inkl. ved veisperringer, oppfordres besøkende til å bli i bilen og fremvise dokumentene igjennom lukkende bilvinduer.

Kriminaliteten i Goma og Bukavu i Nord- og Sør-Kivi anses generelt som noe mindre enn i Kinshasa, men det rapporteres om økende kriminalitet overfor det internasjonale samfunnet i disse byene, særlig ran etter mørkets frembrudd.

Vestlige utlendinger er vanligvis ikke mål for kidnappinger og bortføringer, men det rapporteres som en økning i kidnappinger av humanitære aktører i Øst-Kongo, særlig i Nord-Kivu.

Nordmenn anbefales å bære med seg kopi av pass og visum, samt begrense oppbevaring og eksponering av verdisaker ved bevegelse utendørs. Forflytninger til fots anbefales ikke etter mørkets frembrudd. På dagtid bør forflytninger til fots nøye overveies og ikke foretas alene. I bil anbefales det å holde vinduer lukket og dører låst, samt å holde seg til hovedveier og parkere på overvåkede områder. Bilkjøring utenfor de store byene anbefales ikke etter mørkets frembrudd. Til tider, særlig i Øst-Kongo, vil forflytninger i større byer heller ikke anbefales selv i bil. Sjekk Utenriksdepartementets reiseråd og lytt til råd fra lokale myndigheter, lokalbefolkningen og internasjonale organisasjoner i området. Vis aktsomhet, ikke oppsøk større sammenstimlinger av folk.

Trafikk og transport: Det er høyrekjøring i DR Kongo og nordmenn trenger internasjonalt førerkort for å kunne kjøre bil i landet. Reisende bes være oppmerksom på at personer som befinner seg innenfor synshold av et offisielt flagg forventes å stoppe opp i forbindelse med heising og firing av flagget (rundt kl. 07.30 og 18.00). 

Standarden på veinettet og bilparken er generelt meget lav og forverres i regntiden (september-mai). Trafikkulykker og andre farlige trafikksituasjoner oppstår ofte. Risikoen omfatter både det å selv bli utsatt for en ulykke, men også å bli innblandet i en ulykke som kan tiltrekke seg store menneskemengder. Det forekommer tilfeller av trakassering fra politi og militære ved veisperringer. Bilkjøring etter mørkets frembrudd anbefales ikke, spesielt utenfor sentrum av de store byene. Det anbefales å ferdes i gruppe på minst to biler utenfor Kinshasa. Det finnes ingen redningstjeneste som kan påkalles om ulykken er ute og det er vanskelig å få nødvendig hjelp ved behov.

Offentlig transport med buss, tog, taxi og båt anbefales ikke, med unntak av taxiservice organisert igjennom de større hotellene. Ulykker forekommer regelmessig grunnet dårlig vedlikehold og overfylte transportmidler. På elver og innsjøer er sterke strømmer og skiftende sandbanker også årsak til ulykker. Tilreisende oppfordres til på forhånd å arrangere henting fra flyplassen ved ankomst. Det anbefales ikke å fly med DR Kongo-sertifiserte flyoperatører.

Det skal fremdeles befinne seg landminer i Øst-Kongo. De fleste byer og områdene rundt er ryddet for miner, men områdene er ikke helt klarert. Besøkende oppfordres til å holde seg til hovedveier.

Politisk uro og demonstrasjoner: Perioder med økende uro kan ikke utelukkes, særlig i de større byene. Landet er nå inne i en svært usikker politisk periode med stor risiko for politisk-motivert uro. Vestlige utlendinger er vanligvis ikke mål under demonstrasjoner og protester. Disse kan imidlertid fort utvikle seg til å bli voldelige og være en trussel mot personer som tilfeldigvis befinner seg i området.

Det anbefales å unngå alle slags typer demonstrasjoner og folkeansamlinger. Ved uro, anbefales det også å begrense forflytninger og være særlig forsiktig ved transport igjennom de folkerike områdene på veien fra Gombe til den internasjonale flyplassen N’djili i Kinshasa.

Kvinners sikkerhet: Kvinner har generelt lav status i DR Kongo og det rapporteres jevnlig om voldtekt og andre brudd på kvinners rettigheter. Vestlige kvinner er vanligvis ikke mål for overgrep, men tilfeller har forekommet.

Det er normalt ikke nødvendig med spesielle hensyn til bekledning utover normal vestlig standard.

Seksuell orientering: Homofili er ikke ulovlig i DR Kongo, men fordommer mot homofile er utbredt og homofili er fremdeles et kulturelt tabu. Det rapporteres om tilfeller av rettsforfølgelse og trakassering fra sikkerhetsstyrker av personer som har vist sin orientering offentlig.

Naturkatastrofer: DR Kongos tropiske klima fører med seg kraftig regnskyll, og lynnedslag kan medføre skade på både mennesker og materiell. Faren for jordskred og flom er stor i utsatte områder.

Vulkanene Mount Nyiragongo og Mount Nyamulagira, begge i provinsen Nord-Kivu, er aktive. Lokale myndigheter, FN og organisasjoner fra det sivile samfunn overvåker aktiviteten. Sjekk status med lokale myndigheter.

Vulkanene kan også produsere dødelige CO2-gasser. Gasslommene vil som oftest holde seg nær bakken. Det er meldt om dødsfall rundt Lake Kivu som følge av dette.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i landet i kortere eller lengre tid oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

Nødsituasjon: I en krise og nødsituasjon kontaktes Norges ambassadeseksjon, det honorære generalkonsulatet i Kinshasa eller UDs døgnoperative senter i Oslo.

Ambassadeseksjonen i Kinshasa
Adresse: Apt. 5, Residence FikhussSS, 65, Boulevard Col. Tshatshi, Gombe Kinshasa, RD Congo
Tel +243 827235863 eller +243 810299712
E-post: emb.sec.kinshasa@mfa.no

Generalkonsulatet i Kinshasa v/generalkonsul Hanne Dokolo
Adresse: Consulat de la Norvege, 4955 Avenue de la Gombe, Kinshasa, R.D Congo
Tel :(+243) 999 931 639/ (+243) 999 980 052
E-post:  hdokolo@hotmail.com  eller francinenanga@yahoo.fr   

Ansvarlig norsk ambassade for Den demokratiske republikken Kongo er
Kgl. norsk ambassade i Luanda
Tlf.: +244 222 447 522/447 922 • +47 23981902/19
Fax: +244 222 446 248
Adresse: Rua Garcia Neto nº 9, Miramar, C.P 3835, Luanda, Angola
E-post: emb.luanda@mfa.no
Hjemmeside: http://www.norway.no/angola/  

Utenfor ambassadeseksjonens og ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tel +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Grunnet store avstander og begrenset infrastruktur i DR Kongo vil det kunne ta tid før ambassaden kan følge opp konsulære saker som måtte inntreffe utenfor sentrale strøk.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum ved innreise til DR Kongo. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum og vaksinasjonskort er gyldige.

Visum fås ved DR Kongos ambassade i Stockholm og må ordnes før avreise fra Norge. Det er ikke mulig å få visum ved ankomst på flyplasser i DR Kongo. Det kreves vanligvis en skriftlig invitasjon fra kontaktenhet i DR Kongo for å få utstedt visum. Nye visumregler fra mars 2015 innebærer at noen type visum-søknader må sendes til Kinshasa for beslutning. Stempling av invitasjonsbrevet hos utenriksdepartementet i Kinshasa i forkant vil kunne bidra til raskere behandling av søknaden. Behandlingen av førstegangsutstedelse av visum kan ta flere uker.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til landet, oppfordres reisende til å undersøke med landets nærmeste ambassade.

Pass skal være gyldig minst seks måneder fra og med innreise til DR Kongo. DR Kongo erkjenner ikke dobbelt statsborgerskap.

Gyldig vaksine mot gulfeber kreves for alle over et år ved innreise til landet. I fravær av dette risikerer man å bli vaksinert på flyplassen.

«Bagasjekvittering» fra flyselskapet kontrolleres av kongolesiske myndigheter ved utlevering av bagasje på flyplassen. Flyskatt kreves og betales på flyplassen ved utreise fra DR Kongo.

Reisende til gruveområder behøver tillatelse på myndighetsnivå. Søknad rettes til ansvarlig departement eller myndighet i god tid før avreise til området.


Helse

Koronavirus (Covid-19): Det er påvist koronavirus i DR Kongo. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan viruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Det er opprettet et Koronavirus-nødnummer på følgende nasjonale telefonlinjer: +243 818 130 199, +243 815 060 554, +243 841 363 176 eller +243 852 002 458. Tester utføres i regi av Institut National de Recherche Biomedical (INRB): https://inrb.net/

Det er fra og med 20. mars innført restriksjoner på reiser inn og ut av DRK inkludert til og fra Norge grunnet koronavirus. Det anbefales å ta kontakt med ambassadekontoret i Kinshasa for oppdatert informasjon hvis reise til DRK planlegges: emb.kinshasa@mfa.no

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Kongolesiske myndigheter erklærte 1. august 2018 et nytt utbrudd av ebola-viruset i DR Kongo. Utbruddet er i all hovedsak begrenset til provinsene Nord-Kivu og Ituri, nord-øst i DR Kongo, men det har også vært noen få tilfeller i nabolandet Uganda.  Totalt har det vært registrert om lag 2500 tilfeller i løpet av epidemiens første år. Arbeidet med å håndtere utbruddet vanskeliggjøres av en svært utfordrende sikkerhetssituasjon i utbruddets kjerneområder.  

I juli 2019 ble det meldt om et første tilfelle av smitte i byen Goma, en millionby som er knutepunkt for reisende til naboland.  17. juli erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) ebolautbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. Risikoen for spredning nasjonalt og regionalt anses som høy.

Kongolesiske helsemyndigheter og WHO koordinerer håndteringen av utbruddet og oppfølgingstiltak er iverksatt i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Verdens helseorganisasjon oppdaterer jevnlig sine nettsider med informasjon om utviklingen. Folkehelseinstituttets nettsider oppdateres også jevnlig med informasjon om utbruddet.

Dette er det tiende ebola-utbruddet i DR Kongo siden 1976.

Helsevesenet i DR Kongo holder generelt lav standard. Offentlig helsetjenester i landet har langt på vei kollapset, og infrastrukturen er nedslitt. I Kinshasa og flere andre større byer finnes private klinikker og helsesentre som holder en viss standard. Utenfor disse er helsetilbudet stort sett meget begrenset. For tilreisende vil private tilbud være eneste reelle alternativ. Evakuering til Europa eller Sør-Afrika ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig. En heldekkende og god sykeforsikring er derfor nødvendig. Nordmenn anbefales sterkt å tegne forsikring som også dekker evakuering.

I Kinshasa tilbyr Centre Prive d'Urgence (CPU) akutthjelp og stabilisering av en pasienter utsatt for ulykker. CPU er tilknyttet Centre Medial de Kinshasa (CMK).

Centre Prive d'Urgence 
Croisement Bas-Congo et Commerce,
Gombe, Kinshasa Tel: +243 898950305 / +243 898950302 /+243 898950305

Tilgang til medisiner er begrenset. Det anbefales å medbringe velmerkede medisiner ved innreise om man tar medisin regelmessig.

Den største helseutfordringen for tilreisende anses som trafikkulykker og malaria. Det finnes også omfattende forekomst av sykdommer som kolera, tyfoid, hepatitt A, TBC, gulfeber og dengue. Epidemier kan lett oppstå som resultat av det tropiske klimaet og dårlige sanitære forhold. Luftforurensingen i Kinshasa kommer først og fremst fra forbrenning av trekull, men oppleves ikke som plagsom.

Vann bør ikke drikkes direkte fra springen, men filtreres og kokes, eller kjøpes på flasker.

Reisende til DR Kongo anbefales å konsultere lege i god tid før avreise (rundt åtte uker) for å ha nok tid til å gjennomføre et eventuelt anbefalt vaksinasjonsprogram.

Gyldig vaksine mot gulfeber kreves for alle over ett år ved innreise til DR Kongo.

Malariaprofylakse anbefales for korttidsreisende til DR Kongo. For langtidsboende varierer praksis.

For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet, se Folkehelseinstituttet reiseråd og vaksinasjon.

For oppdateringer om sykdomsutbrudd o.l. i DR Kongo, se Verdens helseorganisasjons landsider for DR Kongo.


Praktisk informasjon

Kinshasa og Mbandaka ligger en time etter Norge sommerstid, og er på samme tid vinterstid.

Lubumbashi, Kisangani og Goma er på samme tid som Norge sommerstid, og en time før på vinterstid.

Strømspenning: 220 V. Stikkontakter som dem man bruker i Norge er mest utbredd i DR Kongo, men belgisk type forekommer også. Grunnet hyppige strømbrudd bør VPS (strømstabilisator) tilkobles PCer, tv, stereo-anlegg o.l.

Det er GSM-dekning i de største byene i DR Kongo. Telefonnettet er relativt stabilt.

Nasjonal telefonkode er: +243

Den lokale valutaen er kongolesiske franc (COF), men bruk av amerikanske dollar (USD) er svært utbredt. Dollarsedlene må være utstedt etter 2006 og i god forfatning for å bli akseptert som betaling.  Det er ulovlig å eksportere kongolesiske franc.

Minibanker der en kan ta ut USD er tilgjengelige i Kinshasa og i de fleste store byene. De største hoteller, restauranter og butikker med internasjonalt klientell aksepterer kredittkort (Visa, Mastercard). Western Union og andre pengeoverføringsoperatører finnes i de fleste store byene.

Åpningstider for offentlige kontorer er vanligvis 09.00-16.00, for banker 10.00-15.00 og for butikker 09.00-18.00. Noen supermarkeder er åpne til kl. 22.00 og på søndager.

Nasjonale helligdager: Nouvel an (1.  januar), Martyrs de l’indépendance (4 januar), Journée du héros national Laurent Desire Kabila (16. januar), Journée du héros national Patrice Lumumba (17. januar), Fête du travail (1. mai),  Journée de la révolution et des forces armées (17. mai), Anniversaire de l’ l’indépendance (30. juni), Fête des parents (1. august) og Fête de Noel (25. desember).

Fransk er det offisielle språket i DR Kongo. Andre nasjonale språk er lingala, kikongo, tshiluba og swahili.

Nyttige radiostasjoner: BBC (engelsk): 92, 6 FM i Kinshasa og 92 FM i Kisangani og Lubumbashi. Radio Okapi (fransk): 103, 5 FM.

I krisetilfeller vil den belgiske ambassaden i Kinshasa sende informasjon på fransk over sitt eget radiosystem: FM 98.8. 

Det er ulovlig å fotografere regjeringsbygg, militære installasjoner og annen viktig infrastruktur, slik som flyplasser, på eller ved Kongo-elven og ved grenseoverganger. Journalister og fotografer må få lokal tillatelse fra informasjonsdepartementet i Kinshasa til å foreta intervjuer og/eller fotografere. Utilbørlig fotografering kan føre til frihetsberøvelse. Generelt anbefales ikke fotografering av mennesker uten deres samtykke.