Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Ny folkehelsemelding – Mestring og muligheter

Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og fremmer mestring. Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, presenteres ny politikk på områder som regjeringen mener ikke har vært tilstrekkelig prioritert eller som krever nye grep.

Tobakk

Tobakksbruk er den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og sykdom. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Aktuelt nå

Forsideillustrasjon Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter

Psykiske helse skal bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet. Vi skal mobilisere for å forebygge ensomhet, senke terskelen for fysisk aktivitet i befolkningen og hindre at barn og unge begynner med tobakk. Eldre skal ha mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv.

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Øker innsatsen for å forebygge ensomhet blant eldre

Regjeringen foreslår å øke støtten til arbeidet med å forebygge ensomhet blant eldre med ti millioner kroner.

Internasjonalt helseministermøte om antibiotikaresistens

Høie på Verdens helseforsamling

19.05.2015 - Statsråd Bent Høie deltok denne uka på WHOs årlige helseforsamling i Genève. Sterkere innsats mot luftforurensning, arbeid mot tobakk og forslaget om standardiserte tobakkspakninger, kampen mot antibiotikaresistens og ebola.

Flere aktuelle saker om Folkehelse

Dokumenter

Folkehelseloven

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa

Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa er utarbeidet med utgangspunkt i interanasjonale og nasjonale rammer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).