Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelseloven

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og erstattet deler av kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Tobakk

Tobakksbruk er den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og sykdom. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Standariserte tobakkspakkning

Foreslår standardiserte tobakkspakninger

Regjeringen sender på høring et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Forenklar og forbetrar behandlinga av sals- og skjenkjeløyve

Regjeringa sender på høyring eit forslag om at kommunane slepp å sakshandsame alle kommunale sals- og skjenkjeløyve kvart fjerde år viss dei ikkje endrar skjenkjepolitikken.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og helsekomissær Vytenis Andriukaitis

Bent Høie i Brussel for å møte EUs helsekomissær

Antibiotikareistens, innsatsen mot ebola og merking av alkohol var på agendaen da helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte EUs helsekomissær Vytenis Andriukaitis i Brussel 23. februar.

Flere aktuelle saker om Folkehelse

Dokumenter

Folkehelseloven

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa

Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa er utarbeidet med utgangspunkt i interanasjonale og nasjonale rammer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).