H. M. Kongens middag for stortingsrepresentantane

Stad: Slottet

Statsministeren og fleire statsrådar deltek på H. M. Kongens middag for stortingsrepresentantane på Slottet.