Fung. kommunikasjonssjef Håvard Kleppa

Seniorrådgiver Håvard Kleppa

E-post: havard.kleppa@aid.dep.no
Mobil: 90677620

Håvard Kleppa er fungerende kommunikasjonssjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Pressekontakt