Seksjon for sykepenger og inkluderende arbeidsliv (SIA)

Seksjonen har ansvar for sykepenger, pleiepenger, oppfølging av IA-avtalen og koordinering av avdelingens budsjettarbeid, herunder statsbudsjettet.