Etater og virksomheter

Oversikt over Barne- og likestillingsdepartementets underliggende etater og virksomheter.

Hva er etater og virksomheter?

Se tildelingsbrev til underliggende virksomheter.

Se også tilknyttede virksomheter.

 

 

Til toppen