Seksjon for finansiering og styring (SFS)

Seksjon for finansiering og styring har ansvar for blant annet å koordinere arbeidet med statsbudsjettet, oppfølging av de regionale helseforetakene, ivareta det formelle etatsstyringsansvaret for Helsedirektoratet, utvikle finansieringssystemet for spesialisthelsetjenesten samt utarbeide økonomiske analyser for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag.