Seksjon for strategi og styring (SOS)

Seksjonen består av to grupper: Styringsgruppen og internøkonomigruppen.

Styringsgruppen:
Styringsgruppen bidrar til god etatsstyring i justissektoren ved å sikre en felles tilnærming til styringen av underliggende virksomheter. Gruppen gir råd til avdelingene om styring og kontroll, og bidrar til økt digitalisering i sektor. I tillegg utvikler de rammeverk for og samordner departementets kunnskapsarbeid og legger til rette for kompetanseheving innenfor alle gruppens fagområder

Internøkonomigruppen:
Internøkonomigruppen bistår ledelsen og avdelingene med intern virksomhetsstyring, budsjet­tering, kvalitetssikring og generell økonomistyring i departementet, samt med analyser og strategisk beslutningsstøtte.