Nora Bergsjø

Nora Bergsjø

Rådgiver i Enhet for strafferett og prosess

Mitt første møte med Lovavdelingen var som praktikant under studietiden. Oppholdet gav mersmak, både faglig og sosialt. Jeg var derfor ikke i tvil om hvor jeg helst ville jobbe da jeg var ferdig med jusstudiet ved Universitetet i Oslo.
  

«Det er inspirerende å være en del av et så sterkt fagmiljø.»

I Lovavdelingen får jeg utfordrende arbeidsoppgaver og tid til å fordype meg i dem. Jeg får arbeide med sentrale rettsområder og prinsipielle rettsspørsmål, som også har stor samfunnsmessig betydning. Jeg opplever at jeg får mye ansvar, samtidig som jeg hele tiden har god støtte fra ledere og kolleger. Det er inspirerende å være en del av et så sterkt fagmiljø.

Hvordan ser en vanlig arbeidsuke ut for deg?
For tiden arbeider jeg med ny straffeprosesslov. Vi er flere som sitter i en prosjektgruppe, og vi samarbeider tett om de ulike spørsmålene. Jeg setter pris på å kunne diskutere med andre på denne måten, og det er morsomt å få være med på et så stort og viktig lovprosjekt. Men arbeidsdagen består også av andre ting – som å skrive høringsnotater innenfor strafferett og prosess, kvalitetssikre regelverk gjennom lovteknisk gjennomgåelse av forslag til ny lovgivning, og besvare ulike henvendelser fra andre departementer og private.

Arbeidsmiljøet hos oss er ungt og inkluderende. Vi er faktisk opptatt av mye mer enn juss, og praten går livlig rundt lunsjbordet, uansett tema. Bordtennisbordet i kantinen blir flittig brukt, og beliggenheten ved Akerselva er perfekt for trening i arbeidstiden. Jevnlige sosiale og faglige arrangementer bidrar til det gode miljøet. De årlige avdelingsturene til ett av våre fylker er et høydepunkt!