Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klagenemd for Husbanken

Klagenemd for Husbanken behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte. Klagenemnda er et uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regelverket for klagenemndas virksomhet er gitt i forskrift:

Om Klagenemnd for Husbanken

Opprettet: 1992

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Eget nettsted: https://www.husbanken.no/om-husbanken/klagenemnda/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagenemd for Husbanken behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte. Klagenemnda er et uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regelverket for klagenemdas virksomhet er gitt i forskrift: FOR-2012-10-31-1182

Aktive medlemmer (pr. 27.10.2017)

Til toppen