TBUs åpne fagseminar 2013: Kommunestruktur

Sett av onsdag 11. desember til årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Årets tema er ”Kommunestruktur”.

Sett av onsdag 11. desember til årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Årets tema er ”Kommunestruktur”.

Seminaret inkludert lunsj er gratis, og holdes på Bjørvika konferansesenter.

Kommunestruktur:

Tid: 11. desember, 10.00 - 15.00
Sted: Bjørvika konferansesenter, Oslo
Adresse: Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo

Innledere:

  • Lars Erik Borge, professor ved NTNU og Leder av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
  • Jardar Jensen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Helge Eide, områdesjef i KS
  • Innlegg fra kommunesektoren (det jobbes med innledere)
  • Geir Vinsand, NIVI analyse  
  • Kurt Houlberg, Forsker og programsjef ved Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forsking (KORA), København
  • Siv Sandberg, Forsker ved Åbo Akademi, Institutionen för offentlig förvaltning/Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning

Fullstendig program med tidspunkt, innledere og navn på innlegg blir lagt ut etter hvert.

Påmeldingsfrist er fredag 6. desember. Det er 130 plasser og førstemann til mølla gjelder.

Til toppen