TBUs åpne fagseminar 2017: Investeringer og gjeld i kommunal sektor

Torsdag 7. desember gikk årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) av stabelen. Årets tema var investeringsnivået og gjelden i kommunal sektor.

Presentasjoner fra seminaret:

Gjeld og bærekraft i kommunene (pdf) 
Svein Gjedrem, tidligere sentralbanksjef og finansråd.

Kommunegjelda – medvind kan snu til motvind (pdf) 
Per Richard Johansen, tidligere sjeføkonom i KS

Lånegjeld og etterspørsel etter lån (pdf) 
Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken

Investeringsbehov i en kommune i demografisk endring, men likevel med lav befolkningsvekst (pdf) 
Malin Westby Skoglund, økonomisjef i Kongsvinger

Bærum 2035: "Tenke langt – handle nå" (pdf) 
Kristin Weidemann Wieland, kommunaldirektør for organisasjon og utvikling i Bærum

Til toppen