Omsetningsrådet

Omsetningsrådet er eit offentleg organ med frittståande stilling. Hovudmålsetjinga til Omsetningsrådet er å få til ei effektiv regulering av marknaden for ulike jordbruksprodukt til lågast mogleg kostnader.

Om Omsetningsrådet

Opprettet: 1936

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: Omsetningsrådet - Landbruksdirektoratet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Har til oppgave med omsetningsavgiftsmidler og midler stillet til disposisjon over jordbruksavtalen, å fremme omsetningen av jordbruksvarer.

Aktive medlemmer (pr. 16.02.2021)

  • Bjørg Tørresdal (leder)
  • Bjørn-Ole Juul-Hansen (medlem)
  • Sigrid Helland (medlem)
  • Marit Haugen (medlem)