Ekspedisjonssjef Harriet Berg

E-post: harriet.berg@mfa.no
Telefon: 23 95 16 31

Serviceavdelingen