Revidert budsjett 2013

Finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2013 tirsdag 7. mai.

Pressemeldinger og faktaark

Faktaark:

Pressekonferansen til finansministeren

Budsjettdokumentene