Høringsuttalelser

Høringsuttalelser i pdf. Enkelte instanser har levert felles høringsuttalelse.

Eldrerådet i Sørum kommune
Fylkesmannen i Vestfold
Statped Vest
Eldrerådet i Sund kommune
Eldrerådet i Fauske kommune
Eldrerådet i Lindås kommune
Eldrerådet i Haugesund
Nordfjordrådet - felles høringsuttalelse fra kommunene: Bremanger, Eid, Gloppen, Horindal, Selje, Stryn og Vågsøy
Eldrerådet i Grue kommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Eldrerådet i Hol kommune
Multippel sklerose forbundet
Servicebedriftenes Landsforening
Eldrerådet i Balsfjord kommune
Fylkeseldrerådet og fylkesrådet for funksjonshemmede i Buskerud fylkeskommune
Lørenskog kommunes råd for funksjonshemmede
Ålesund kommune, samt uttalelse fra eldreråd og råd for funksjonshemmede
Seniorrådet i Klepp kommune
Eldrerådet i Halsa kommune
Fylkesmannen i Finnmark
Åsnes kommune
Eldrerådet i Meland kommune
Tinn kommune
Tjøme kommune
Kongsvinger kommune Eldreråd
Fylkeseldrerådet i Troms fylkeskommune
Eldrerådet i Luster kommune
Verdal kommune
FFO Vestfold
Tønsberg kommune
Vennesla eldreråd
Andebu kommune
Telemark fylkeskommunale eldreråd
Kongsvinger kommune - funksjonshemmedes Råd
Hamar kommune
Funksjonshemmedes råd i Sandnes kommune
Nøtterøy kommune
Handels- og servicenærings Hovedorganisasjon                    Vedlegg
Stjørdal kommune
Eldrerådet i Kvænangen kommune
Fylkesmannen i Østfold
Eldrerådet i Lødingen kommune
Eldrerådet i Møre og Romsdal
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FF0)
Fylkesrådet  for funksjonshemmede i Østfold
Fylkeskommunens råd for funksjnshemmede i Nordland
Kvinesdal eldreråd og Kvinesdal kommunaleråd for funksjonshemmede
Asker kommune
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Haugesund kommune
Vestre Toten kommune
Norsk Psykiatrisk Forening
Funksjonshemmedes råd i Kongsvinger kommune
Årdal kommune
Steinkjer kommune
Fylkesmannen i Hordaland
Andebu Døvblindesenter
Seljord kommune
Foreningen for kroniske smertepasienter
Trøgstad kommune
Råd for funksjonshemmede i Vågå kommune
Holmestrand kommune
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
Trondheim kommune - administrativ uttalelse
Fagforbundet
Ressurssenter for omstilling i kommunene
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Rokkansenteret
Region for døvblinde Skådalen kompetansesenter
ULOBA BA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Os kommune
Eidsvoll kommune
Råd for funksjonshemmede i Tinn kommune
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Lier kommune
Ringerike kommune
Flekkefjord kommune
Helse Vest RHF
Kommunal- og regionaldepartementet
Eldrerådet i Fosnes kommune
Eldrerådet i Molde kommune
Lardal kommune
Sykehuset Østfold HF
Foreningen for Muskelsyke
Østre Toten kommune
Sekretariatet til Statens seniorråd
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Statens råd for funsjonshemmede
Ski kommune
Fellesorganisasjonen
Indre Namdal - felles administrativ høringsuttalelse fra seks kommuner i Indre Namdal
Norsk Helse- og Sosiallederlag
LOP- Landslaget for offentlige pensjonister
Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede i Fyresdal kommune
Eldrerådet i Trysil kommune
Flora kommune
Øvre Eiker kommune
Funksjonshemmedes råd i Kongsberg
Sosial- og helsedirektoratet
Nordlandssykehuset Lofoten
Ringsaker kommune
Kvinesdal kommune
Autismeforeningen i Norge
Skien kommune                             vedlegg 1                  vedlegg 2
Høgskolen i Oslo
Nordland fylkeskommune
Kommunalt råd for funksjonshemmede Bergen kommune
Norsk Pensjonistforbund
Rælingen kommune
Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde
Dialogue
Landsforeningen for trafikkskade
Norge blindeforbund
Bodø kommunale pensjonskasse
Ullevål universitetssykehus HF
Norske Kvinnes sanitetsforening
Tromsø kommune
Stavanger kommune
Habiliteringstjenesten i Hedmark
Hurum kommune
Lillesand kommune
Re Kommune vedlegg
Akershus universitetssykehus HF
Tysvær kommune
Skedsmo kommune
Enebakk kommune
Høgskolen i Bergen
Statens seniorråd
Norge Handikapforbund
Statistisk Sentralbyrå
KS
Norsk pensjonistforbund
Norsk senter for cystisk fibrose
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Parkinsonforbund
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens helsetilsyn
Sykehuset innlandet HF
Kongsberg kommune                   vedlegg 1                 vedlegg 2
Sørum kommune
Lindås kommune
Fylkesmannen i Vest-Agder
Øvre Eiker kommune
Bremanger kommune
Helse Nord RHF
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Norsk Sykepleierforbund
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen kommune
Drammen kommune
Randaberg kommune
Haugesund kommune
Gloppen kommune                         vedlegg
Kristiansand kommune                    vedlegg
Fylkesmannen i Nordland
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Aurskog-Høland kommune
Kragerø kommune
Gjøvik kommune
Fylkesmanne i Hedmark
Horten kommune
Oslo kommune
Horten kommune 12 K. i Vestfold
Fredrikstad kommune
                      vedlegg
Bærum kommune
Kreftforeningen
Fylkesmannen i Troms
Nedre Eiker kommune
Modum kommune
Landsorganisasjonen i Norge
Porsgrunn kommune
Moss kommune
Bamble kommune                           vedlegg

Bergen kommune
Sørum kommune
Nord Aurdal kommune
Sandnes kommune
Kongsvinger kommune

Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
NHO
Arbeidsgiverforeningen Spekter
NKS
Datatilsynet