Statsbudsjettet 2007

Forslaget til statsbudsjett for 2007 ble lagt fram fredag 6. oktober kl. 10.00.

Statsbudsjettet for 2007 består bl.a. av følgende dokumenter:

Pressemeldinger fra Utenriksdepartementet: