Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

 • St.meld. nr. 41 (1996-97) - Om norsk samepolitikk

  18.04.1997 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • St.meld. nr. 40 (1996-97) - Matkvalitet og forbrukertrygghet

  18.04.1997 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

 • St.meld. nr. 39 (1996-97) -

  18.04.1997 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  St meld nr 39 (1996-97) Norsk jernbaneplan 1998-2007 Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 18. april 1997, godkjent i statsråd samme dag. 1 Samferdselspolitisk grunnlag og økonomiske planrammer 1.1 Innledning 1.2 Statens roller i forhold til

 • St.meld. nr. 38 (1996-97) -

  18.04.1997 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet St meld nr 38 (1996 - 97) Norsk luftfartsplan 1998 - 2007 Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 18. april 1997, godkjend i statsråd same dagen. 1 Innleiing og samandrag 1.1 Innleiing 1.2 Samandrag 1.2.1 Generelle mål for

 • St.meld. nr. 37 (1996-97) -

  01.10.1997 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  St meld nr 37 (1996 - 97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998 - 2007 Innhold Mandag 21.4: Foreløpig er kun kap 1-6 samt vedlegg lagt ut. Kap 7 tirsdag 22.4. ODIN-red. 1 Innledning og sammendrag 1.1 Innledning 1.2 Sammendrag 2 Oppfølging av NVVP 1994 -

 • St.meld. nr. 36 (1996-97) -

  18.04.1997 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  St meld nr 36 (1996 - 97) Om avveininger, prioriteringer og planrammer for transportsektorene 1998 - 2007 Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 18. april 1997, godkjent i statsråd samme dag. 1 Innledning og sammendrag 1.1 Innledning 1.2

 • St.meld. nr. 35 (1996-97) Om rovviltforvalting -

  03.03.1997 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Tilråding frå Miljøverndepartementet av 11. april 1997, godkjend i statsråd same dagen.

 • St.meld. nr. 34 (1996-97) -

  01.10.1997 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  St meld nr 34 (1996-97) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre

 • St.meld. nr. 32 (1996-97) - Om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene

  21.03.1997 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

 • St.meld. nr. 31 (1996-97) -

  21.03.1997 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  St meld nr 31 (1996-97) Om distrikts- og regionalpolitikken Tilråding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet av 21. mars 1997, godkjend i statsråd same dagen.

 • St.meld. nr. 30 (1996-97) - Nordisk samarbeid

  26.09.1997 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • St.meld. nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk -

  21.03.1997 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Tilråding fra Miljøverndepartementet av 21. mars 1997, godkjent i statsråd samme dag.

 • St.meld. nr. 27 (1996-97) - Om statens forhold til frivillige organisasjoner

  14.03.1997 Melding til Stortinget Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Meld. St. 25 (1996–97) - Åpenhet og helhet

  Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene

  18.04.1997 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

 • St.meld. nr. 24 (1996-97) -

  01.10.1997 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  St meld nr 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste Innhold 1 Sammendrag 1.1 Meldingens formål og bakgrunn 1.2 Sammendrag 1.2.1 Hva er problemene? 1.2.2 Organisasjonsendring som virkemiddel for styring av

 • St.meld. nr. 23 (1996-97) -

  14.03.1997 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  St meld nr 23 (1996-97) Trygghet og ansvarlighet Om legetjenesten i kommunene og fastlegeordningen Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 14. mars 1997, godkjent i statsråd samme dag. 0 Tilbakeblikk og overblikk 1 Legetjenesten i kommunene -

 • St meld nr 22 (1996–97) - Om lærlingsituasjonen

  28.02.1997 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 21 (1996-97) -

  01.03.1997 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 19 (1996-97) -

  28.02.1997 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St meld nr 19 (1996-97) Om studier i utlandet Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 28. februar 1997, godkjent i statsråd sammedag. 1. Innledning og sammendrag 2. Hovedtrekk i dagens støtteordning for gradsstudier i

 • St.meld. nr. 18 (1996-97) -

  28.02.1997 Melding til Stortinget Kultur- og likestillingsdepartementet

  St.meld. nr. 18 (1996-97) Eierforhold i mediesektoren Tilråding fra Kulturdepartementet av 28. februar 1997, godkjent i statsråd samme dag.

 • Side 54 av 56
 • Side 54 av 56