Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 1041-1046 av 1046 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 48 (1994-95) -

  20.12.1995 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • St.meld. nr. 29 (1994-95) -

  24.04.1994 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St.meld. nr. 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan

 • St.meld. nr. 40 (1993-94) -

  26.08.1994 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Om medlemskap i Den europeiske union (st.meld. 40 1993-94) Leserveiledning - terminologi Kap. 1: Innledning og sammendrag Kap. 2: Norges plass i europeisk samarbeid Kap. 3: Hovedtrekk ved EU-samarbeidet Kap. 4: Forhandlingsområdene under

 • St.meld. nr. 21 (1993-94) -

  01.01.1993 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • St.meld. nr. 16 (1993-1994) - Lat ikkje graset gro att mellom grannar

  03.12.1993 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Om videreføring av arbeidet med frivillighetssentraler

 • Meld. St. 25 (1973-1974) -

  15.02.1974 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Petroliumsvirksomhetes plass i det norske samfunn Tilråding fra Finansdepartementet av 15. februar 1974, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag. Dokumentet i pdf-format (21,4 Mb)