St.meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling - Dugnad for framtida

Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 6. juni 1997, godkjent i statsråd samme dag.


Lagt inn 6 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget