Rapportar

På denne sida finn du utvalde rapportar som er laga av, eller på oppdrag for, departementa og Statsministerens kontor.

Viser 61-80 av 81332 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

  - Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg.

 • Hvor langt har Norge kommet med bærekraftsmålene?

  Nå har Statistisk sentralbyrå samlet statistikk som viser hvordan Norge ligger an med måloppnåelsen så langt.

 • Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

  Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

 • Endring av slots-forordningen

  Celexnr.: 32020R459 KOM-nr.: KOM(2020)111 Basis rettsaktnr.: 95/93

  Forordning om endring av Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om felles regler for fordeling av tidsluker på europeiske lufthavner

 • Høringsfristen til høring om domstolstruktur utsettes med én måned

  Departementet har besluttet å utsette høringsfristen i høringen om Domstolkommisjonens utredning NOU 2019: 17 Domstolstruktur og et alternativt forslag fra departementet om bare å endre tingrettenes rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens

 • Sri Lanka - reiseinformasjon

  For å bekjempe spredningen av covid-19 har srilankiske myndigheter besluttet å suspendere utstedelser av alle typer visum til Sri Lanka inntil videre. Myndighetene innfører ellers stadig nye tiltak når det gjelder å begrense spredningen av covid-19,

 • Spania - reiseinformasjon

  Det er påvist et stort antall tilfeller av koronavirus i Spania. Spanske myndigheter har innført unntakstilstand for å stanse spredningen av viruset. Dette innebærer blant annet stenging av grensene inn til Spania, forbud mot å ferdes på offentlige

 • Vi vil fortsette med å bygge et trygt, grønt og åpent regjeringskvartal

  Oslo tingrett avholdt 26. og 27. mars 2020 rettsmøte om begjæringen om midlertidig stans av rivingen av Y-blokken. Tingretten har nå kommet med sin kjennelse, og har gjort det klart at det er overveiende sannsynlig at reguleringsplanen for det nye

 • Landbruks- og matministeren på Stortinget

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er settestatsråd for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røed Isaksen under behanlingen av Prop. 72 L (2019 - 2020) Innst. 234 L - Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (

  Tidspunkt: 07.04.2020, kl 12:00

 • Forsvarsdepartementet foreslår endringer i forskriften om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

  Forsvarsdepartementet sender forsvarsundersøkelsesforskriften ut på høring. I endringene som nå foreslås vil Statens havarikommisjon for Forsvaret overføres til Statens havarikommisjon for transport. Det nye navnet blir Statens havarikommisjon (SHK).

 • Høring til endringer i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret.

  Høringsfrist: 29.05.2020 Status: På høring

 • Norges største bredbåndssatsing

  - Vi tildeler nå over 400 millioner kroner til bredbånd, og distriktene vil få et rekordstort bredbåndsløft. Bevilgningen kan gi nytt eller forbedret bredbånd til tusenvis av husstander og bedrifter. Krisen vi nå er inne i viser hvor avhengig

 • Slovakia - reiseinformasjon

  Kun personer med permanent eller midlertidig oppholdstillatelse får nå lov til å reise inn i landet. For øvrig informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

 • EØS-saker settes på vent på grunn av koronapandemien

  Akutt behov for saksbehandlere i NAV som følge av virusutbruddet gjør at gjennomgang av EØS-saker blir satt på vent.

 • Tildelingsbrev, oppdragsbrev, instrukser og årsrapporter - Klima- og miljødepartementet

  For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar

 • Oppdatering fra Kontaktpunktet

  Kontaktpunktet hadde opprinnelig planlagt en rekke arrangement våren 2020, for å markere Kontaktpunktordningens 20-års jubileum. Som alle andre har vi måttet endre planene, utsette og finne andre måter å kommunisere vårt budskap på. Den planlagte

 • Godkjenning ny mat - Fruktkjøtt, juice, kons. Juice fra Theobroma cacao

  Celexnr.: 32020R0206 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/206 av 14. februar som godkjenner fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om korona-tiltak

  Pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie om regjeringens videre håndtering av korona-pandemien tirsdag 7. april kl. 16.

 • Tyskland - reiseinformasjon

  Nordmenn kan fortsatt reise gjennom Tyskland på vei til Norge. Men Tyskland har innført utvidet grensekontroll på landegrensene til Luxembourg, Sveits, Østerrike, Frankrike og Danmark. Reisende må ha en kritisk grunn til å reise inn i Tyskland. Det

 • Høring av endret omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2020 og 1. januar 2021

  Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2020 og forslag til opptrapping fra 1. januar 2021.

  Høringsfrist: 19.05.2020 Status: På høring

Til toppen