Revidert nasjonalbudsjett 2016

11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Statsbudsjettet.no - Finansdepartementets nettside om budsjettet med alle dokumenter, spørsmål og svar, og stikkord fra A til Å om budsjettet.

Regjeringen forsterker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling (Finansdepartementet)

Nett-TV