Finansavtaleloven

Justis- og politidepartementet

Lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)

Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester med finansinstitusjoner eller lignende institusjoner hvis ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov.
Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser