Høring av rapport om Kriterier for miljøklassifisering av lette kjøretøy

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006


American Car Club of Norway

Høringsuttalelse

Bellona

Høringsuttalelse

Bilaksjonen

Høringsuttalelse
Vedlegg

Bilbransjeforbundet

Høringsuttalelse

Bilimportørenes Servicekontor

Høringsuttalelse
Vedlegg

Bransjeforeningen for markedsførende olje- og energiselskaper

Høringsuttalelse

ElBil Norge AS

Høringsuttalelse

Finansdepartementet

Høringsuttalelse

Folkehelseinstituttet

Høringsuttalelse

Forbrukerombudet

Høringsuttalelse

Friluftsetaten, Oslo kommune

Høringsuttalelse

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Høringsuttalelse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Høringsuttalelse

Norges astma- og allergiforbund

Høringsuttalelse
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Norges Automobil-Forbund (NAF)

Høringsuttalelse

Norges Automobil-Forbund (NAF)

Høringsuttalelse

Norges Bilbransjeforbund

Høringsuttalelse

Norges Lastebileierforbund

Høringsuttalelse

Norges Miljøvernforbund

Høringsuttalelse

Norges Naturvernforbund

Høringsuttalelse

Norges Taxiforbund

Høringsuttalelse

Norstart- norsk elbilforening

Høringsuttalelse

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Høringsuttalelse

Oslo kommune, Samferdselsetaten

Høringsuttalelse

Stavanger kommune, Teknisk drift

Høringsuttalelse

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Høringsuttalelse

Trondheim kommune, Miljøenheten

Høringsuttalelse

Zero

Høringsuttalelse
Vedlegg