Forsiden

Trondheim: En blå tråd

Prosjektet skal knytte byen og elva bedre sammen, styrke Midtbyen som identitesbærer og jobbe aktivt med attraktivitet i by.

Prosjekt en blå tråd i Trondheim.Bildetekst Foto: Ellen Husaas, KMD

Hvorfor gjør Trondheim kommune dette

Prosjektet som startet opp i 2013, tar utgangspunkt i Nidelvas ressurser med tilhørende bebyggelse, byrom og naturopplevelser. 

En blå tråd fungerer som en urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø i områder som trenger revitalisering eller som er under transformasjon. Bykvaliteten forbedres ved at de uutnyttede ressursene revitaliseres og brukes på nye måter.  Strategien En blå tråd benytter seg av handler både om tiltak, samarbeid og kommunikasjon.

Med bakgrunn fra arbeidet med En blå tråd, er midlertidige tiltak for utprøving av ulike aktiviteter i byrom nå forankret i Trondheim kommunens byromstrategi.

Hvordan gjør Trondheim kommune dette

Strategiske virkemidler er tiltak, samarbeid og kommunikasjon. 

Midlertidige tiltak

Kjøpmannsgata/Kongens gate allmenning

 • Trapp og pir ut i elverommet i samarbeid med " NTNU Live studio"/ arkitektstudenter ved NTNU/ Trebyen Trondheim
 • Bryggerekka bruktmarked på Kongens gate allmenningen i samarbeid med Midtbyen management og Vitaliseringsprosjektet for bryggene
 • Bryggerekka vintermarked i Kjøpmannsgata 27, i samarbeid med " NTNU Live studio"/ Midtbyen Management/ bryggeeier/ Vitaliseringsprosjektet
 • Film visning under filmfestivalen Kosmorama, i samarbeid med Kosmorama og vitaliseringsprosjektet
 • Temporært lysprosjekt i elverommet der ulike effekter ble utprøvd på lyssetting av bryggerekkene i samarbeid med Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

 Marinen

 • Trappeamfi til musikkfestivalen Pstereo i august 2015. Samarbeid med " NTNU Live studio"/ arkitektstudenter ved NTNU og Pstereo festivalen

Lyssetting

 • Mellom Brattøra og Solsiden, samarbeid med arkitektstudenter ved NTNU og Trondheim Calling

Arkitektkonkurranse

 • Europan konkurransen på Nyhavna, i samarbeid med Trondheim Havn

Kommunikasjon

En rekke aktiviteter har vært gjennomført fra kommunens side, for eksempel guidet tur for politikere og andre grupper på Nidelva, seminarer og workshops for bevisstgjøring og kunnskapsheving som går på Nidelvas historie, kvaliteter og potensialer.

 • Aktiv bruk av Facebook-side.  Dokumentasjon: nettside.
 • Byromsutstillinger med  historiske foto i samarbeid med Vitenskapsmuseet, Renere Havn
 • Blå stoler i byrom langs Nidelva under for eksempel Kystens dag
 • Visuelt kart  "Kultur og naturreise" viser en rekke aktiviteter langs Nidelva utviklet av Kartverket, Riksantikvaren, Riksarkivet, Kulturrådet.  

Prosjekter i 2016

 • Overordnet lysplan for Nidelva og kanalen etter erfaringer fra utprøvingsprosjekt. To av fem delstrekk skal gjennomføres i år.
 • Utforsking av eksisterende kvaliteter på Nyhavna gjennom temporære tiltak før transformasjon. Byen inviteres til Hendelser på Nyhavna den 11. juni. I samarbeid med Trondheim Havn, utviklere og over 30 kulturaktører på Nyhavna.
 • Revitaliserings av byrom langs Kjøpmannsgata. Overodnet plan i samarbeid med reguleringsplanen for Kjøpmanngata, og uttesting av tiltak.
 • Markering av overgang mellom by og vann, i samarbeid med NTNU live studio/ arkitektstudenter ved NTNU og Renere Havn

Hvem samarbeider Trondheim kommune med

Prosjektet har et utstrakt samarbeid med rundt 20 aktører fra ulike private og offentlige virksomheter, bl.a  arkitektstudenter v/NTNU, skoler, Trondheim havn,  Sjøfartsmuseet, Kystlaget, Midtbyen management, diverse skoler, kunstnere, musikkfestval Pstereo, Filmfestival Kosmorama, kulturaktører og eiendomsselskaper.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet forprosjektet med 1 million kroner i 2013, 1,2 millioner kroner i 2014 , og 1 million kroner i 2015. Departementet la blant annet vekt på at Trondheims tilnærming til byutvikling, med vekt på bredt samarbeid, kommunikasjon og innovative løsninger, har stor overføringsverdi til andre kommuner.

I oktober 2016 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsagn om støtte på inntil kroner 1 000 000 til arbeidet med En blå tråd, som del av arbeidet med Trondheim Bylab.

Aktuelle linker

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ellen Husaas, Byutviklingsseksjonen, ehu@kmd.dep.no

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Trondheim kommune   

Hilde Bøkestad, Byplankontoret, hilde.bokestad@trondheim.kommune.no

Nadja Sahbegovic, Byplankontoret, Nadja.Sahbegovic@trondheim.kommune.no