Godkjente vedtekter for fylkeskommuner

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet