Kriteriedata

Dataene er innhentet fra Statistisk sentralbyrå, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Helsedirektoratet og NAV, og bygger i hovedsak på data fra folkeregisteret og innrapporterte data fra kommunene. Kriteriene skal oppdateres hvert år, og kommunene blir orientert om hvilke data som benyttes for deres kommune i forkant av beregningen av statsbudsjettet.

2024

2023