Oppfølging av Kvoteutvalget (Eidesenutvalget)

Kvoteutvalget ble satt ned for å gjennomgå kvotesystemet. Utvalget la fram NOU:2016:26 "Et framtidsrettet kvotesystem" i desember 2016, og denne var på høring frem til mai 2017. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med oppfølgingen av forslagene, med sikte på å fremme en stortingsmelding for behandling i vårsesjonen 2019. Følg saken her:

Følg saken

 • Nyheit

  Utsett frist i høyringen om kvotesystemet

  På bakgrunn av at fleire organisasjonar har bedt om utsett høyringsfrist har Nærings- og fiskeridepartementet vedteke å setje ny høyringsfrist til fredag 28. april.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyheit

  Innstillinga til kvoteutvalet på høyring

  Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag innstillinga Et framtidsrettet kvotesystem på høyring. Utgreiinga inneheld forslag til nytt kvotesystem i fiskeria.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Høring

  Høring - NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  NB - ny høringsfrist fredag 28. april 2017.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 28.04.2017

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • NOU

  NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  Utredningen gir en beskrivelse av utviklingen i fiskeriene og en vurdering av dagens system for kvotetildeling og strukturkvoteordningen. Videre drøftes ressursrenten i fiskeriene. Utredningen kommer med forslag til hvordan et framtidsrettet kvotesystem bør innrettes og hvordan ressursrenten kan innkreves.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Full gjennomgang av fiskekvotene

  Utvalget som har sett på hvordan kvotesystemet i fiskeriene bør innrettes for framtida overleverte i dag sin innstilling (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport

  Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport

  Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyhet

  Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

  Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverete innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember. Sjå pressekonferansen i opptak her.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyhet

  Åpent høringsmøte for kvoteutvalget

  Kvoteutvalget skal se på hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden. Utvalget inviterer til et åpent høringsmøte for å få innspill til arbeidet.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Utvalg skal se på regler for fiskekvoter

  - Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Artikkel