Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfølging av Kvoteutvalget (Eidesenutvalget)

Kvoteutvalget ble satt ned for å gjennomgå kvotesystemet. Utvalget la fram NOU:2016:26 "Et framtidsrettet kvotesystem" i desember 2016, og denne var på høring frem til mai 2017. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med oppfølgingen av forslagene, med sikte på å fremme en stortingsmelding for behandling i vårsesjonen 2019. Følg saken her:

Følg saken

 • Folkemøter i Alta og Mandal

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) inviterer til folkemøte i Mandal torsdag 9. august. I Alta blir det folkemøte 7. august. Dette møtet ledes av statssekretær Veronica Isabel Pedersen (FrP).

 • Folkemøte Ålesund

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg sin innledning på folkemøte i Ålesund.

 • Folkemøte i Svolvær

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg sin innledning på folkemøte i Svolvær

 • Inviterer til folkemøte i Ålesund

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til folkemøte i Ålesund, torsdag 14. juni.

 • Inviterer til folkemøte i Svolvær

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til folkemøte i Svolvær, onsdag 13. juni.

 • Sjarkflåtens rolle i fremtiden

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

  Høringen om sjarkflåtens rolle skaper debatt. Spørsmålet er ikke om en er for eller mot strukturering, men hva som tjener kystsamfunnene, fiskeindustrien og sjarkflåten selv best på sikt.

 • Startskudd for arbeidet med nytt kvotesystem

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer. Nå går startskuddet for en rekke møter der fiskeriminister Per Sandberg ber om innspill til hvordan vi bør utforme kvotesystemet for fremtiden.

 • Fremtidens sjarkflåte

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

  Arbeidet med oppfølgingen Eidesenutvalget er nå i full gang. Utvalget foreslo en rekke endringer for å forbedre dagens kvotesystem for fiskeflåten. Det er liten uenighet om at dagens system er svært komplekst og lite fleksibelt.

 • Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Drøftingsnotat for høring.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 14.05.2018

 • Framtidens sjarkfiskeflåte på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill til hvilke rammebetingelser den minste fiskeflåten bør ha i fremtiden.

 • Utsett frist i høyringen om kvotesystemet

  Nyheit | Nærings- og fiskeridepartementet

  På bakgrunn av at fleire organisasjonar har bedt om utsett høyringsfrist har Nærings- og fiskeridepartementet vedteke å setje ny høyringsfrist til fredag 28. april.

 • Innstillinga til kvoteutvalet på høyring

  Nyheit | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag innstillinga Et framtidsrettet kvotesystem på høyring. Utgreiinga inneheld forslag til nytt kvotesystem i fiskeria.

 • Høring - NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  NB - ny høringsfrist fredag 28. april 2017.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 28.04.2017

 • NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  NOU | Nærings- og fiskeridepartementet

  Utredningen gir en beskrivelse av utviklingen i fiskeriene og en vurdering av dagens system for kvotetildeling og strukturkvoteordningen. Videre drøftes ressursrenten i fiskeriene. Utredningen kommer med forslag til hvordan et framtidsrettet kvotesystem bør innrettes og hvordan ressursrenten kan innkreves.

 • Full gjennomgang av fiskekvotene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalget som har sett på hvordan kvotesystemet i fiskeriene bør innrettes for framtida overleverte i dag sin innstilling (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg.

 • Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

 • Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverete innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember. Sjå pressekonferansen i opptak her.

 • Åpent høringsmøte for kvoteutvalget

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kvoteutvalget skal se på hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden. Utvalget inviterer til et åpent høringsmøte for å få innspill til arbeidet.

 • Utvalg skal se på regler for fiskekvoter

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Mandat - utvalg for å gjennomgå kvotesystemet i fiskeflåten

  Artikkel | Nærings- og fiskeridepartementet

Til toppen