Et ryddig Longyearbyen

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker at Longyearbyen skal være en ryddig og trivelig by å bo i.

Grunneier forutsetter at utleid eiendom holdes ryddig og i ordentlig stand. Det er leietakeren og brukeren av eiendommen som er ansvarlig for den virksomhet som drives på eiendommen, at alle gjeldende lovbestemmelser, forskrifter og pålegg overholdes og at  eiendommen holdes ryddig til enhver tid.

Det er ikke tillatt å sette fra seg gjenstander eller utstyr på eiendommen til Nærings- og fiskeridepartementet uten samtykke. Hensatt avfall og gjenstander vil bli fjernet for eiers regning.

Er du usikker på hvor avfall leveres til avfallsmottak og gjenvinning, ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre.