Forvaltning av statens grunn på Svalbard

Skal du leie grunn på Svalbard?

Ved søknad om overføring av leierett på Svalbard skal dette skjemaet med kontaktopplysninger om leietaker fylles ut og returneres til Nærings- og fiskeridepartementets kontor på Svalbard.