Skal du leie grunn på Svalbard?

Ved søknad om overføring av leierett på Svalbard skal dette skjemaet med kontaktopplysninger om leietaker fylles ut og returneres til Nærings- og fiskeridepartementets kontor på Svalbard.