Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter

Lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser, forsyningsforskriften, konsesjonskontraktsforskriften og KOFA-forskriften mv.

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

 Forsyningsforskriften

 Konsesjonskontraktforskriften

 Klagenemndsforskriften

 Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

Diverse