EUs anskaffelsesregelverk

Anskaffelsesdirektivet, forsyningsdirektivet, konsesjonskontraktdirektivet, håndhevelsesdirektivet og direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Anskaffelsesdirektivet

 

Forsyningsdirektivet

 

Konsesjonskontraktdirektivet

 

Håndhevelsesdirektivet

 Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser