Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statens eierskap i tall

Her følger en oversikt over statens direkte eierskap per. 31.12.2019. Tallene er hentet fra Statens eierberetning 2019.

Person i en solcellepark
Foto: Ole Jørgen Bratland

Statens eierberetning for 2019 finner du her.

Oversikt over statens direkte eierskap

Hovedtall 2019

Omfang og hovedtall
Omfang og hovedtall per. 31.12.2019. Tallene er å anse som anslag som senere kan bli revidert. ** refererer til selskapene i kategori 1 og 2. Tall i parentes () viser 2018-tall.

Selskapene i kategori 1 og 2

Avkastning børsnoterte aksjer, EK-rentabilitet og utbytte
Avkastning børsnoterte aksjer, egenkapitalrentabilitet unoterte selskaper og utbytte for selskapene i kategori 1 og 2 for regnskapsåret 2019.

Selskapene i kategori 3

Antall ansatte og samlede kjøp tilskudd/kjøp for selskapene i kategori 3
Antall ansatte og samlede kjøp/tilskudd til/fra det offentlige for selskapene i kategori 3 i 2019.