Statens eierskap i tall

Her følger en oversikt over statens direkte eierskap pr. 31.12.2021. Tallene er hentet fra Statens eierrapport 2021.

Ole Jørgen Bratland
Foto: Ole Jørgen Bratland

Oversikt over statens direkte eierskap

Dataene presentert under, inkludert kategoriseringen av selskapene, er  hentet fra Statens eierrapport 2021. Merk at selskapene, jf. Meld. St. nr. 6 (2022-2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper, nå er delt inn i to kategorier basert på statens mål som eier. 

Statens eierrapport for 2021 finner du her

Hovedtall 2021

Foto:  Oversikt over statens direkte eierskap

Selskapene i kategori 1 og 2

Foto: Konserntall kategori 1 og 2
Foto: Konserntall kategori 1 og 2
Foto: Konserntall kategori 1 og 2

Selskapene i kategori 3

Foto: Konserntall kategori 3
Foto: Konserntall kategori 3
Foto: Konserntall kategori 3