Statens eierskap i tall

Her følger en oversikt over statens direkte eierskap per. 31.12.2019. Tallene er hentet fra Statens eierberetning 2019.

Person i en solcellepark
Foto: Ole Jørgen Bratland

Statens eierberetning for 2019 finner du her.

Oversikt over statens direkte eierskap

Hovedtall 2019

Verdi av statens direkte eierskap
Verdi av statens direkte eierskap
Hovedtall

Selskapene i kategori 1 og 2

Avkastning børsnoterte aksjer
Avkastning børsnoterte aksjer
Egenkapitalrentabilitet og utbytte
Egenkapitalrentabilitet og utbytte

Selskapene i kategori 3

Antall ansatte i selskaper i kategori 3
Antall ansatte i selskaper i kategori 3
Offentlige tilskudd og kjøp
Offentlige tilskudd og kjøp