Statens eierskap i tall

Her følger en oversikt over statens direkte eierskap per. 31.12.2020. Tallene er hentet fra Statens eierrapport 2020.

Ole Jørgen Bratland
Foto: Ole Jørgen Bratland

Statens eierrapport for 2020 finner du her

Oversikt over statens direkte eierskap

Hovedtall 2020

Verdi statens eierandel i selskaper  med statlig eierskap
Nøkkeltall 2020

Selskapene i kategori 1 og 2

Avkastning børsnoterte selskaper
Egenkapitalrentabilitet og utbytte

Selskapene i kategori 3

Antall ansatte
Offentlige kjøp/tilskudd selskapene i kategori 3