Statens eierskap i tall

Her følger en oversikt over statens direkte eierskap per. 31.12.2020. Tallene er hentet fra Statens eierrapport 2020.

Ole Jørgen Bratland
Foto: Ole Jørgen Bratland

Statens eierrapport for 2020 finner du her

Oversikt over statens direkte eierskap

Hovedtall 2020

Oversikt over statens direkte eierskap
Foto: Oversikt over statens direkte eierskap

Selskapene i kategori 1 og 2

Selskapene i kategori 1 og 2
Konserntall kategori 1 og 2
Foto: Konserntall kategori 1 og 2

Selskapene i kategori 3

Selskapene i kategori 3
Konserntall kategori 3
Foto: Konserntall kategori 3