2015 Bykonferanse 16. november

Litteraturhuset i Oslo

I forkant av bykonferansen ledet kommunal- og modermiseringsminister Jan Tore Sanner et dialogmøte med de største norske byene. Hensikten var å gi innspill til regjeringens arbeid med en ny stortingsmelding om bærekraftige byer og stereke distrikter, som etter planen skal legges frem til behandling i 2017.

 

Program (pdf)