Informasjon om utenlandsreiser og koronavirus - spørsmål og svar

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 10. august 2021. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Ved behov for akutt eller særskilt assistanse: Kontakt nærmeste ambassade eller UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no. Alle på reise i utlandet bør registrere og oppdatere sin reise på reiseregistrering.no.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Følgende land og områder er unntatt fra UDs globale reiseråd: 

Island, Malta, Polen og Romania.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen,Åland, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Centrala Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland og Egentliga Finland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Dette er ikke en oppfordring til å reise. Dersom smittenivået øker over et visst nivå, vil landet igjen kunne bli inkludert i UDs reiseråd. Dersom du returnerer til Norge fra et land med høy smittespredning, må du gå i karantene ved hjemkomst, selv om det ikke var reiseråd for landet da du dro dit.

Andorra, Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Monaco, Nederland,  Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og områder i Danmark og Finland. Se Folkehelseinstituttets oversikt.

Fra 5. juli oppheves reiserådet for land i EØS og Schengen, samt for Storbritannia.

UD vil fortsette å fraråde alle reiser som ikke er strengt nødvendige til land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia bortsett fra landene som står på EUs liste over trygge tredjeland, forutsatt at FHI vurderer at disse landene har tilstrekkelig lavt smittenivå. Fra og med 5. juli vil disse landene vurderes ukentlig etter samme kriterier som landene i EØS/Schengen og Storbritannia.

Det vil gjøres nye vurderinger av reiserådet første uken av august.

Opphevingen av reiserådet for landene i EØS/Schengen fra og med 5. juli henger sammen med at stadig flere nordmenn har fått tilbud om vaksine og at Norge har god oversikt over smittesituasjonen i disse landene. Norge vil også være koblet på EUs koronasertifikatløsning.

Opphevingen av reiserådet for disse landene fra og med 5. juli er et signal fra norske myndigheter om at risikoen for å reise til disse landene er mindre enn før. Vi oppfordrer alle som reiser til å ha gyldig reiseforsikring og sette seg nøye inn i regler og retningslinjer på reisemålet. Vi er fortsatt ikke i en normaltilstand.

FHI vil fra og med 5. juli også vurdere enkelte øyer og øygrupper i Europa for karanteneplikt eller ikke, på samme måte de allerede vurderer land.  FHI vil publisere informasjon om hvilke øyer og øygrupper dette gjelder på et senere tidspunkt.

Det betyr for eksempel at Gran Canaria kan være grønt selv om resten av Spania er rødt.

Reiser du fra et grønt land må du ikke i karantene. Reiser du fra et land eller område som klassifiseres som røde av Folkehelseinstituttet må du fortsatt i karantene når du kommer hjem. Se kart på Folkehelseinstituttets nettsider.

Pandemien er ikke over. Det er ikke en normalsituasjon for reisende, og etter en lang periode med et reiseråd for alle land er det naturlig at reiserådet løses opp gradvis. Helsemyndighetene har god oversikt over situasjonen i EØS/Schengen/UK og ordningen med europeisk koronasertifikat innføres 24. juni.

Fra og med 5. juli vil UD oppheve reiserådet for de landene på EUs liste over trygge tredjeland som FHI vurderer å ha tilstrekkelig lav smitte.

Reiserådet som fraråder reiser til alle land – fra og med 5. juli med unntak av landene i EØS/Schengen/UK – blir forlenget til 10. august med ny vurdering første uken i august.

UD opprettet 14. mars 2020 et reiseråd som frarådet reiser som ikke var strengt nødvendige til alle land.

Fra 15. juni 2020 har det vært gjort unntak for land og områder i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon, basert på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Fra 15. juli 2020har det vært gjort unntak for land i EØS/Schengen som har en tilfredsstillende smittesituasjon, basert på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Reiserådet har vært forlenget flere ganger og gjelder for øyeblikket til 1. juli 2021.

Dersom du drar til et rødt land eller en rød region, må du i karantene ved retur til Norge. Dette gjelder uavhengig av om landet eller regionen selv tillater innreise og fri ferdsel innad i landet for nordmenn.

Land omtales nå kun som gule og røde land. Land som før ble omtalt som grønne blir nå gule. Det ligger en påminnelse i dette om at alle land er utsatt for høyt smittepress og at land kan endre status til rødt på kort varsel. Dette får ingen konsekvenser for UDs reiseråd. UD vil kun utstede reiseråd for røde land. Samtidig vil UD gi informasjon om situasjonen i ulike land gjennom sine reiseinformasjonssider.

UDI vil ha nærmere informasjon om dette.

Det er ikke lenger et krav om ti dagers karantene ved ankomst til Norge etter besøk i de områdene i Norden som tilfredsstiller FHIs kriterier.

Nordmenn på reise må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder lokalt og forholde seg til dem.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud. UD kan heller ikke garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

Dersom smittesituasjonen forverres så mye at landet igjen ikke tilfredsstiller Folkehelseinstituttets kriterier, må du i karantene ved hjemkomst. Se mer informasjon på Folkehelseinstituttets sider: Innreisekarantene ved ankomst Norge

UDs reiseråd er kun et råd, ikke et forbud. Det å reise i strid med UDs reiseråd kan imidlertid få konsekvenser for din reiseforsikring. Du bør også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne gi deg konsulær bistand dersom du får problemer.

Oppdatert informasjon om spørsmål angående innreise og karantene finner du på disse sidene: Regjeringen.no, Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no og UDI.

 

Informasjon fra norske helsemyndigheter finnes på helsenorge.no. På Folkehelseinstituttets (FHI) nettside finner du også smittevernråd for ferier og reiser.

Vi oppfordrer alle norske borgere om å registrere sin reise på reiseregistrering.no. På denne måten kan UD nå deg med viktig informasjon. 

Som reisende bør du følge med på UDs reiseinformasjon og oppdateringer om koronapandemien. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i. I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon. Du bør alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring. 

Som bosatt i utlandet bør du holde deg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Du bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere deg på reiseregistrering.no.

Alle bør ha gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon om dette. For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort, som gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. Se mer informasjon om utflyttede pensjonisters rett til europeisk helsetrygdkort.

Alle spørsmål om forsikring må rettes til ditt reiseforsikringsselskap.

Mange utenriksstasjoner har redusert bemanning som følge av smitteverntiltak. De har derfor midlertidig begrenset publikumsmottak. Noen spørsmål krever personlig oppmøte, som for eksempel utstedelse av pass. Dette er dessverre ikke mulig når utenriksstasjonene er stengt for publikumsmottak. Så snart det er mulig å åpne det ordinære publikumsmottaket vil ambassaden informere om det på sine nettsider.

Våre ambassader og konsulater gjør sitt ytterste for å bistå. Der Norge ikke har egen ambassade samarbeider vi med de nordiske landene for å kunne gi konsulær bistand til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du er i et land der Norge ikke er representert.

Reiseinformasjon om spesifikke land finner du på UDs reiseinformasjonssider.

Før innføringen av reiserådet som gjelder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, hadde UD en rekke reiseråd som var basert på sikkerhetsmessige vurderinger. Disse reiserådene gjelder fortsatt. For mange av disse landene er reiserådet strengere enn reiserådet som ble innført i sammenheng med koronapandemien.

Nei, europeiske oversjøiske områder utenfor Europa er ikke unntatt fra reiserådet.