Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Samtidig er Norge og andre europeiske land i ferd med å lette gradvis på tiltakene innenlands. Vi må først se hvordan det påvirker smittespredning i Norge og andre land. Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronasituasjonen.

Utenriksdepartementet vil overfor alle norske borgere i utlandet understreke  at det er svært viktig å følge med på informasjon og råd fra lokale myndigheter og på nyheter lokalt og nasjonalt, særlig om utbredelse av smitte, og informasjon og veiledning. Vi gjør igjen oppmerksom på at endringer kan skje svært raskt, og at land raskt og på kort varsel innfører tiltak som reiserestriksjoner, tvungen karantene, stenging av grenser og andre tiltak.

***

(For English version - change language by using flags above right)

Se også informasjon om koronavirus på andre språk (helsenorge.no).

Oppfordring til alle på reise i utlandet: Husk å registrere din reise på reiseregistrering.no. Oppdater oppholdssted og planlagt hjemreisedato underveis. Slett reisen når du er kommet hjem. 

Viktig informasjon til publikum: Se UDs reiseinformasjon og de ulike lands myndigheter for oppdatert informasjon om alle land.

Informasjon om innreise, opphold, visum til Norge for utlendinger, inkludert EU/EØS-borgere, finnes på nettsidene til UDI.

Hva er Utenriksdepartementets reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Samtidig er Norge og andre europeiske land i ferd med å lette gradvis på tiltakene innenlands. Vi må først se hvordan det påvirker smittespredning i Norge og andre land. Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli. 

Alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i ti dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Man må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.

Hva vil dere vurdere 15. juni? 

I likhet med andre europeiske land vil vi først se på muligheten for å gjøre unntak for våre naboland. Regjeringen vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Å kunne reise fritt i Norden avhenger også av at de nordiske landene deler vår vurdering av smittesituasjonen.  

Hvordan har dere kommet frem til 20. august? Er det bare fordi skoleferien er slutt da? 

Vi er langt unna normalsituasjonen. 20. august er satt for å gi noe forutsigbarhet i en situasjon som fortsatt endrer seg raskt.  

I en normalsituasjon ville vil heller ikke satt utløpsdato på reiserådet. Dette er nettopp fordi situasjonen endrer seg, også til det bedre. Da må vi se på reiserådet på nytt.  

Utenriksdepartementet gjør løpende vurderinger av hva som er mulig – også basert på smittevernfaglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Vi vil gi mer informasjon om reise til nordiske land 15. juni. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli. Da vet vi mer om smittesituasjon og restriksjoner i resten av Europa.    

Hvorfor gjør dere ikke en ny vurdering av hele reiserådet den 15. juni? Vi ser jo store bevegelser og endringer blant europeiske land. 

Å åpne opp for naboland med samme smittesituasjon er første skritt for de aller fleste europeiske land. Da er det naturlig at vi først vurderer muligheten for reise til de nordiske landene. Situasjonen for reisende i Europa er fortsatt utfordrende. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av reiserådet for enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli.   

Hvis vi i juni står overfor en mye lavere smittesituasjon i europeiske land i juni, vil dere fortsatt ikke endre reiserådene? 

Utenriksdepartementet er i løpende dialog med folkehelsemyndighetene og blant annet basert på deres tilbakemeldinger, vil vi vurdere å endre reiserådet til land der det er innført som følge av smittesituasjonen. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli.  

Kan vi dra på sommerferie til utlandet? 

Vi har besluttet å forlenge reiserådet til 20. august. Det betyr norgesferie for mange av oss, men Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli. 

Til tross for forsiktig oppmyking av smitteverntiltak i flere land er det fortsatt vanskelig å være på reise, også i Europa. Reiserestriksjoner i og mellom land, karantenebestemmelser, smitteverntiltak og svært få flyavganger som i tillegg blir hyppig kansellert, skaper fortsatt utfordringer for norske borgere på reise. Situasjonen er uforutsigbar og uoversiktlig. Mange ber fortsatt om bistand fra ambassadene til å komme hjem til Norge. Vi er svært langt unna en normalsituasjon. Mange ber fortsatt om bistand fra ambassadene til å komme hjem til Norge.  

Hva skjer hvis jeg drar likevel? 

Norske borgere som reiser utenlands til tross for dette reiserådet kan ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme seg hjem. Det gjelder i alle situasjoner der vi har reiseråd av denne typen. Den enkelte må også sjekke med sitt forsikringsselskap om reiseforsikringen er gyldig, og hva den dekker. 

Jeg har allerede bestilt reise til utlandet. Bør jeg avbestille reisen min? 

Spørsmål om kansellering av reise og reiseforsikring må rettes til forsikrings- eller reiseselskapet..

Kan man få penger igjen på forsikringen ved avlyst reise?  

Spørsmål om kansellering av reise og reiseforsikring må rettes direkte til forsikrings- eller reiseselskapet.

Vil det være aktuelt for de nordiske landene som har kontroll på smitten å åpne grensene til hverandre? 

Dette vurderes nå. Vi vil komme tilbake til dette innen 15. juni. Inntil videre gjelder UDs reiseråd som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land til 20. august.  

Vurderes det å tillate reiser til enkelte land uten karantene ved retur? 

Per nå er det mulig å dra på dagstur til hytter i Sverige for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader. Det betyr at du ikke kan dra på hytta og sove over uten å måtte gå i karantene i ti dager når du kommer tilbake. Du må være forberedt på at reisekarantene ved ankomst til Norge kan vare over sommeren. Det gjøres løpende vurdering av om det er behov for å ha karantene. 

Kan jeg dra på hytta i Sverige for å gjøre nødvendig vedlikehold? 

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Hvis du har anledning til å dra på dagstur for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på din hytte i Sverige, så har du mulighet til det. Det betyr at du ikke kan dra på hytta og sove over uten å måtte gå i karantene i ti dager når du kommer tilbake.  

EU-kommisjonen har varslet at grensene bør kunne åpnes for turisme, så fremt smittevernet blir hensyntatt. Hvordan stiller Norge seg til dette? 

EU-kommisjonen la 13. mai fram sine anbefalinger for hvordan det kan lettes på reiserestriksjoner mellom europeiske land på en gradvis og forsvarlig måte. Det er bra, men det er viktig å huske at det er de enkelte landene som bestemmer når og i hvilken gard de vil lette på restriksjoner og smitteverntiltak.  

Dette er et viktig bidrag til en samordnet respons på utfordringene med covid19-pandemien i Europa. Medlemslandene vurderer selv situasjonen i eget land og beslutter eventuelle endringer i tiltak. Vi har nær dialog med andre europeiske land, særlig de nordiske, om disse spørsmålene. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Vi er i tett dialog med helsemyndighetene om smitterisiko ved reise, og vurderer løpende sikkerhetssituasjonen samlet sett for reisende norske borgere.  

Når kan vi reise utenlands igjen? Kan vi reise til høsten? 

Det vet vi ikke ennå. UDs reiseråd fraråder reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige til 20. august. Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli. 

UD vurderer løpende sikkerhetssituasjonen for reisende norske borgere, og reiserådet vil endres når smitte- og sikkerhetssituasjonen tilsier det. Dette er ikke bare opp til norske myndigheter, men avhenger også av andre lands restriksjoner og smittevernstiltak.

Det er viktig å huske at mange land i verden fortsatt har unntakstilstand, portforbud, og liten kapasitet i helsevesenet. I tillegg går det svært få fly globalt, og det er hyppige kanselleringer. Situasjonen er uforutsigbar og uoversiktlig, og nye smitteverntiltak kan fortsatt innføres hvis smittesituasjonen i et land tilsier det. 

Hvilke reiser faller under "strengt nødvendig"? Kan man besøke familie i utlandet? Kan man gjennomføre flytting? 

UDs reiseråd er råd, ikke et forbud. Det er opp til den enkelte å vurdere om en reise er strengt nødvendig.  

Hvordan skal utenlandsstudenter forholde seg til reiserådet?  

Reiseråd er et råd, og ikke et forbud. Det er opp til hver enkelt student å beslutte om de vil reise til studiestedet, reise tilbake til studiestedet, eller bli værende på studiestedet.   

Dette må hver enkelt drøfte med sitt forsikringsselskap og studiested. Reiserådet er opprettet på grunnlag av smittesituasjonen og en helhetlig sikkerhetsvurdering.  

Hva er et reiseråd?

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når vi vurderer at det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken til reiseråd har til nå vanligvis vært krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en konkret helhetsvurdering av hvordan den aktuelle situasjonen påvirker sikkerheten til reisende norske borgere.

Vil UD nå forby utenlandsreiser?

Nei, reiseråd er ikke et pålegg eller en restriksjon. Reiseråd er kun råd. Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Med friheten til å reise følger også at den enkelte selv må ta ansvar for å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig og for de valg som gjøres ved opphold i utlandet. 

Hva med land der UD allerede har et annet reiseråd, hvilket reiseråd gjelder der? 

I land og regioner der UD allerede fraråder reiser, gjelder det eksisterende reiserådet. Dette gjelder land og regioner der vi har enda sterkere reiseråd og fraråder alle reiser eller opphold, som for eksempel til Afghanistan, Syria, deler av Somalia, deler av Pakistan og deler av Den demokratiske republikken Kongo.  

Oversikt over UDs reiseråd utstedt før 14.03.2020.

Hvordan får jeg vite at reiserådet er opphevet?

Vi vil gjøre dette kjent på www.regjeringen.no, UDs reiseinformasjon, i sosiale medier og i media. 

Hva er de beregnede kostnadene for forsikringsselskapene av dette justerte reiserådet?

Forsikringsselskapene og reiselivsbransjen har ønsket en utløpsdato for reiserådet for økt forutsigbarhet. Spørsmål om kostnader må rettes til dem.    

Er ikke dette å skyve kostnadene over på forsikringsbransjen? 

Utenriksdepartementets reiseråd er for å ivareta sikkerheten for nordmenn på reise i en uoversiktlig situasjon både når det gjelder smitte, sikkerhet og utenrikstjenestens evne til å yte konsulær bistand. Vi vil endre reiserådet når det er forsvarlig. Spørsmål om kostnader for forsikringsbransjen må rettes til dem.    

Nå er det mulig for EØS-borgere med fast eiendom i Norge å komme inn til Norge, hvorfor får ikke nordmenn med fast eiendom i EØS-området samme adgang til å reise dit?

Reiserådet er et råd, ikke et forbud. Nordmenn bestemmer selv om en reise er strengt nødvendig, men må følge kravene til karantene når de kommer hjem. Muligheten til å reise avhenger også av andre lands restriksjoner og smitteverntiltak.  

Vil norske myndigheter hjelpe nordmenn hjem?

Det er vanskelig for mange norske borgere å komme seg hjem. Restriksjoner som stengte grenser, luftrom og portforbud er innført i mange land.

De som fortsatt har anledning til å benytte seg av kommersielle ruter for å komme hjem, bør gjøre det.

Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har siden 12. mars samarbeidet med flyselskaper og reiseoperatører for å bistå norske borgere på reise i utlandet med å komme trygt hjem. Veldig mange har kommet seg hjem, enten på egenhånd eller gjennom denne ordningen. 

For å få informasjon om akkurat det landet du er i, er det viktig at du registrerer deg på www.reiseregistrering.no.

Betyr dette at dere nå evakuerer nordmenn i utlandet?

Nei, samarbeidet mellom norske myndigheter og flyselskapene er ikke en evakuering.

De reisende må selv betale for hjemreisen. Samtidig påtar den norske stat seg å dekke dokumenterbare merkostnader som flyselskapene og reiseoperatører får når de opprettholder enkelte avganger som de ellers ville innstilt, eller ved å gjennomføre, strengt nødvendige flygninger til Norge i en begrenset periode.

Samferdselsdepartementet administrerer kompensasjonsordningen. I tillegg bistår Utenriksdepartementet flyselskapene med å innhente landingstillatelser etter hvert som stadig flere land innfører restriksjoner i flytrafikken og nye karantenebestemmelser.

Dette er ikke bare en utfordring for Norge. Veldig mange land jobber nå samtidig med å få sine borgere hjem. Vi samarbeider med nordiske land og med EU for å finne løsninger der de er mulig. Dette er et arbeid som vil ta tid. Ikke alle vil kunne komme hjem til Norge med det første. Nordmenn på reise må derfor forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i en periode fremover.

Jeg er på reise. Bør jeg reise hjem?

Ja, i den grad det er mulig oppfordrer Utenriksdepartementet norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem. Likevel vil ikke alle kunne komme hjem til Norge med det første. Nordmenn på reise må derfor også forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i en periode fremover.

Kan dere hjelpe alle hjem? Hvis nei, hvorfor ikke?  

Nei, norske myndigheter vil ikke ha mulighet til å bidra til at alle norske borgere på reise kan returnere til Norge i nærmeste framtid. Stengte grenser, stenging av luftrom, strenge karanteneregler, portforbud og unntakstilstand, begrensninger i transporten innenlands og andre restriksjoner innføres i stadig flere land. Dette gjør det vanskelig for flyselskaper og turoperatører å bistå med hjemreise for alle sine kunder. Norge har ikke mulighet til å påvirke andre lands smitteverntiltak. Vi har selv innført strenge smitteverntiltak som utenlandske borgere og andre land må respektere.

Vi samarbeider med flere andre lands myndigheter for at flytrafikk kan opprettholdes, og for å sikre landingstillatelse og transitt for flyselskapene. Men vi må forholde oss til at smittevernhensyn legger stadig sterkere restriksjoner på inn- og utreise i mange land. Det begrenser sterkt hvilke flygninger som kan gjennomføres og fra hvor.

Det er derfor viktig at de som ikke kommer seg hjem til Norge, tar kontakt med sitt reiseforsikringsselskap.  I denne situasjonen er det svært viktig at reisende følger med på informasjon fra norske myndigheter, og på informasjon og råd fra lokale myndigheter.

I perioden grenser og luftrom er stengt, innenriksreiser forbudt/begrenset og unntakstilstand og andre restriksjoner er innført i landet de oppholder seg i, vil det være begrenset hvilken konsulær bistand Utenriksdepartementet kan gi.

Husk å registrere din reise på reiseregistrering.no. Oppdater oppholdssted og planlagt hjemreisedato underveis. Slett reisen når du er kommet hjem. . 

Hvordan melder jeg fra at jeg har kommet hjem?

Hvis du har avsluttet reisen, ber vi deg logge inn på www.reiseregistrering.no for å slette reisen. Hvis du fortsatt er på reise, ber vi deg oppdatere oppholdssted og planlagt hjemreisedato.

Hvordan bestiller jeg billett og hvem betaler?

De som fortsatt har anledning til å benytte seg av kommersielle ruter, bør gjøre det nå, og booke billett på vanlig måte på flyselskapenes nettsider.

Informasjon om flyvninger vil være tilgjengelig på flyselskapenes og reiseoperatørenes nettsider. Norske borgere som har registrert seg på www.reiseregistrering.no vil bli informert dersom det planlegges ekstraordinære flyvninger fra landet de oppholder seg i.  De reisende må selv betale for hjemreisen.

Hvorfor settes det inn ekstra fly fra noen destinasjoner, men ikke fra andre?

Vi er i dialog med flyselskapene for å vurdere behov og hva som er praktisk mulig. Vi oppfordrer norske borgere på reise i utlandet til å følge med på reisemuligheter som legges ut på flyselskapenes og reiseoperatørenes hjemmesider og bestille billett så snart de har mulighet til det.

Hva betyr det at Norge samarbeider med EU for å få sine borgere hjem?

Norge deltar i EUs ordning for sivil beredskap. Her deler landene som deltar i denne samordningsmekanismen, inkludert Norge, informasjon om flyvninger der andre lands borgere kan få plass. Koordinering av tilgjengelige plasser skjer mellom ambassadene i landet flygningene settes opp fra. Nordmenn har til nå fått plass på ekstraordinære flyvninger fra flere kontinenter.  

Jeg oppholder meg i utlandet, hvilke rettigheter har jeg til helsehjelp?

Alle bør ha en gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet, gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon til studenter, pensjonister, arbeidstakere og utsendte arbeidstakere m.v., i og utenfor EØS og Sveits, se Bo i utlandet.

For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort. Les mer om europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no. Kortet gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. I tillegg til helsekortet bør man ha en gyldig reiseforsikring. 

Også utflyttede pensjonister kan i en viss utstrekning få europeisk helsetrygdkort, men må levere en blankett til helsemyndighetene i oppholdslandet.

Jeg er norsk statsborger eller har fast opphold i Norge. Kommer jeg inn i landet når grensene er stengt? 

Ja, men du må i ti dagers karantene. Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon for personer som ankommer Norge fra utlandet finnes på nettsidene til helsenorge.no

Kan EØS-borgere, inkludert nordiske borgere, reise gjennom Norge for å komme seg hjem?

Ja, det kan de. Dette gjelder all transport, men det må ses i sammenheng med reglene om karantene.

Jeg skal reise med fly til Norge. Vil jeg kunne mellomlande i et annet land på vei hjem?

Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt reise-, fly- og/eller forsikringsselskap for informasjon om hjemreisen. De vil kunne gi informasjon om hvilke regler som gjelder for transitt i det enkelte land. Følg med på flyplassene og flyselskapene sine hjemmesider for reiseoppdateringer. Det er viktig at du kjøper billett helt hjem til Norge.

Se informasjon på nettsidene til den internasjonale luftfartsorganisasjonen Iata.

Hva hvis jeg er i et land uten norsk ambassade og trenger hjelp?

Våre ambassader og konsulater gjør sitt ytterste for å bistå, men dette er ofte mer utfordrende i land der vi ikke har egen ambassade. De nordiske landene samarbeider tett for å kunne gi støtte til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du befinner deg i et land der Norge ikke er representert. Det er viktig at du selv undersøker med flyselskapene hvilke hjemreisemuligheter som finnes fra landet du befinner deg i og registrerer deg på www.reiseregistrering.no.

Må jeg i karantene?

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift.

I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid. Informasjon om karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet finnes i revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge.

Generelle råd om hjemmekarantene og isolasjon finnes på nettsidene til helsenorge.no.

Familier som må krysse landegrensen for å gjennomføre samvær eller delt bosted med barn, er unntatt fra plikten om å gå i karantene i ti dager etter ankomst til Norge.

Kan nordmenn på vei hjem reise gjennom nordiske land?

Ja. De nordiske landene er enige om at nordiske borgere skal få transitt gjennom nordiske land for å kunne reise hjem til sine respektive hjemland.

Jeg ønsker å kjøre egen bil hjem fra Spania. Lar det seg gjøre?

Det skal være mulig å kjøre egen bil fra Spania til Norge, via Frankrike, Tyskland, Danmark og Sverige. EU har gitt pålegg om at grensene skal holdes åpne for transitt. Imidlertid kan det se ut til at ulike land praktiserer transittregler ulikt. Noen land ber om at man fremviser en bostedsattest i tillegg til pass. Dersom det oppstår problemer med manglende bostedsattest, vil nærmeste ambassade kunne bistå med å utstede en bekreftelse fra Folkeregisteret.

Kan norske myndigheter hente nordmenn ut av karantene i utlandet eller gi assistanse til nordmenn som sitter i karantene eller har portforbud i utlandet? 

Mange land har på kort varsel innført reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene for reisende. UD har svært begrensede muligheter til å gi assistanse til norske borgere som settes i karantene i utlandet. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke eller påklage andre lands smitteverntiltak. Norge har selv innført strenge smitteverntiltak som utenlandske borgere og andre land må akseptere. 

Hva betyr korttidsopphold i utlandet, og hvorfor oppfordres ikke nordmenn som er fastboende i utlandet til å reise hjem?

Med korttidsopphold menes norske borgere som er registrert som fast bosatt i Norge og er på midlertidig reise i utlandet.

Fastboende har en tettere tilknytning til landet de er bosatt i, og bør følge råd og veiledning fra lokale myndigheter. 

Hva er deres beste råd til nordmenn på reise i utlandet? 

Reisende bør følge med på informasjon og oppdateringer om koronaviruset. Videre oppfordres norske borgere til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter i det landet man oppholder seg i. I tillegg bør nordmenn registrere seg på reiseregistrering.no, slik at vi kan nå deg med oppdateringer og informasjon, og alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring. Følg også løpende med på hvilke flyavganger flyselskapene kan tilby.

Hva er deres beste råd til nordmenn som er fast bosatt i utlandet? 

Norske borgere bosatt i utlandet bør holde seg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. De bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere seg på reiseregistrering.no. Følg også løpende med på hvilke flyavganger flyselskapene og reiseoperatørene kan tilby.

Hva gjør jeg dersom oppholdet varer lenger enn tidsrommet reiseforsikringen min dekker?

Dersom det ikke er mulig for deg å reise hjem innen datoen når reiseforsikringen utløper, må du kontakte ditt reiseforsikringsselskap. 

Jeg trenger hjelp ved en norsk utenriksstasjon. Hvorfor får jeg ikke komme til utenriksstasjonen?

Som følge av pandemien har utenriksstasjoner måttet redusere sin bemanning og iverksette smitteverntiltak. Mange utenriksstasjoner kan derfor i mindre grad enn tidligere utføre oppgaver som krever nærkontakt med publikum og har måttet begrense publikumsmottaket midlertidig.

Utenriksstasjonene vurderer mulighetene for publikumsmottak ut fra den lokale smittevernsituasjonen, bemanningssituasjonen og lokale myndigheters råd. Derfor varierer mulighetene for publikumsmottak mellom utenriksstasjonene.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er flere forvaltningsoppgaver som har personlig oppmøte som et lovpålagt krav. Dette gjelder f.eks. ved utstedelse av pass. Når utenriksstasjonene er stengt for publikumsmottak, er konsekvensen dessverre at norske borgere i utlandet ikke får gjennomført sine ærender.

Stasjonene vil informere publikum så snart det blir mulig å gjenåpne det ordinære publikumsmottaket.

Generell informasjon til reisende

  • Nordmenn i utlandet som har behov for akutt eller særskilt assistanse kan kontakte nærmeste ambassade eller UDs operative senter +47 23 95 00 00 og e-post: [email protected]
  • Reisende bes følge med på informasjon og oppdateringer som fremkommer i media, og oppfordres også til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter i landet man reiser til.
  • Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påklage eller påvirke andre lands tiltak som iverksettes overfor reisende.
  • I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for helseråd.
  • Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 (kun fra Norge).
  • Politiet har samlet svar på spørsmål publikum stiller om situasjonen rundt koronaviruset på nettsiden Spørsmål og svar i forbindelse med koronaviruset.

Informasjon til reisende i spesifikke land

For oppdatert informasjon om alle land se UDs reiseinformasjon og de ulike lands myndigheter.

***

 

Til toppen