Elfenbenskysten - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Elfenbenskystens landegrenser har vært stengt siden mars 2020. Det er begrenset tilbud med internasjonale flygninger. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse. I en normal situasjon kan de fleste reiser til Abidjan gjennomføres uten større problemer, men reisende oppfordres til å vise aktsomhet både ved reise i landet og opphold i de større byene.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Elfenbenskysten - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Elfenbenskysten utenfor Abidjan som ikke er strengt nødvendige.

Elfenbenskystens landegrenser har vært stengt siden mars 2020. Det er begrenset tilbud med internasjonale flygninger. Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for særlige innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Elfenbenskysten kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Elfenbenskysten samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Se informasjon om visum på websiden til Elfenbenskystens ambassade i København som dekker Norge.

Det er egne krav knyttet til dokumentasjon rundt covid-19. Se oppdateringer fra lokale myndigheter .

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan landets myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene, kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter. 

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager. Utstedelse av regulært pass tar normalt en-to uker.

Elfenbenskysten er preget av relativ politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og vise aktsomhet etter mørkets frembrudd og ved store folkeansamlinger.

Trafikk. Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Det er ofte dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring, og det er sparsomt med vei- og redningstjenester. 

Førerkort. Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges Automobilforbund.  Ivoriansk førerkort kreves ved lengre opphold. Se nettsiden Le permis de conduire for mer informasjon om krav. 

Kommunikasjon. Mobil- og internettdekningen kan være dårlig utenfor byene. Satellittelefon anbefales ved ferdsel og lengre opphold utenfor byene. 

Bading. Tidvis sterke havstrømmer kan medføre fare ved bading. Det kan være dårlig badevannskvalitet i sjøen nær større byer. Enkelte strender nær byer og elveutløp kan også være preget av forsøpling.

Terror. Noen av grenseområdene særlig i nord mot Burkina Faso er mer utsatt for uroligheter og kriminalitet. Det har tidvis vært innslag av militant islamisme og landeveisrøveri i visse områder. Grensene er porøse og grensekryssing finner sted på tross av at landegrensene er stengt. Man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til og opphold i disse områdene.

Helsetilbudet i Elfenbenskysten er generelt svakt og har dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene med akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Elfenbenskysten er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Afrika.

Reiseforsikring. Man bør alltid ha reiseforsikring. For alvorlig sykdom eller ulykke bør man ha helse- eller reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering med fly til Norge eller andre land. På grunn av det globale reiserådet fra Utenriksdepartementet bør du på forhånd se til at reiseforsikringen faktisk vil gjelde ved reise til og for opphold i og eventuell evakuering fra Elfenbenskysten.

Koronavirus (covid-19): Koronavirus ble først påvist i Elfenbenskysten 11. mars 2020 i Abidjan. Se mer informasjon fra lokale myndigheter. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra både norske og lokale myndigheter og holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg da veiledninger og anvisninger kan endres raskt. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Dette gjelder også for returreise til Norge. Se oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet samt regjeringens temaside om koronasituasjonen  og Utenriksdepartementets reiseinformasjon.     

Innreiserestriksjoner: På grunn av covid-19 har landegrensene vært stengt siden mars 2020. Innreise kan kun skje via fly. Det er krav om negativ PCR-test resultat tatt innen fem dager før avreise.

Dokumentasjonskrav. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. Alle reisende til og fra Elfenbenskysten må for tiden også dokumentere negativ koronatest (PCR) foretatt innen fem dager før flyavgang. Denne dokumentasjonen må være på papir og bør forefinnes i flere eksemplarer, avhengig av reiserute og flyselskap. Før ut- og innreise må man registrere seg på nettsiden Air travel declaration portal.

Se oppdatert reiseinformasjon fra lokale myndigheter og reiseselskaper før eventuell innreise.

Karantene. Det er for tiden ikke obligatorisk med karantene ved innreise til Elfenbenskysten. Man oppfordres til to uker med karantene. Mer om reiser finnes også på amerikanske reiseinformasjonssider.

Elfenbenskysten er preget av relativt lav kriminalitet, men man bør vise aktsomhet særlig på kveldstid. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom.

Elfenbenskysten er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (april-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, og noe dårligere framkommelighet utenfor de største byene.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse. Homofil praksis er forbudt. På grunn av lav kontrollerbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Elfenbenskysten. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Elfenbenskysten må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av Elfenbenskystens ambassade i København. For ivorianske dokumenter som skal brukes i Norge skal dokumentet først legaliseres av det ivorianske utenriksdepartementet og deretter den norske ambassaden i Accra.

Kontakt Elfenbenskystens ambassade i København.

Elfenbenskysten er sideakkreditert land til den norske ambassaden i Accra (Ghana). Ambassaden er inntil videre stengt for regulære besøkende, men håndterer konsulære saker etter avtale. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments.

For offisielt landnavn og benevnelser se under Elfenbenskysten

Statsnavn og hovedsteder - E - regjeringen.no. Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk som beherskes av de aller fleste særlig i sør, men av noen færre på landsbygda i nord.

Nyttige internettsider:

Elfenbenkysten. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Elfenbenkysten