Elfenbenskysten - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Elfenbenskystens grenser har vært stengt siden mars 2020, men luftrommet er åpent for flyvninger. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og lokale myndigheter da disse kan endres raskt. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse. I en normal situasjon kan de fleste reiser til Abidjan gjennomføres uten større problemer, men reisende oppfordres til å vise aktsomhet både ved reise i landet og opphold i de større byene. Det ble gjennomført presidentvalg 31. oktober. I etterkant av valget kan det forekomme demonstrasjoner.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Elfenbenskysten - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Elfenbenskysten utenfor Abidjan som ikke er strengt nødvendige.

Sikkerhet

Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Abidjan. Kriminalitet rettet mot reisende forekommer. Reisende oppfordres til å opptre med aktsomhet, ta vare på verdisaker og utøve forsiktighet på offentlige steder, særlig om kvelden. Ulykker i trafikken utgjør en risiko, både i og utenfor hovedstaden.

I perioder før, under og etter valg, kan det forekomme økt kriminalitet og uro. Det anbefales å unngå større menneskesamlinger, slik som demonstrasjoner. Det kan også være uro i grenseområdene i nord knyttet til militant aktivitet i Mali og Burkina Faso (Sahel).

Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under oppsyn på flyplasser, busstasjoner og andre offentlige steder.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Elfenbenskysten oppfordres til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det kreves dokumentasjon på negativ koronatest (PCR) foretatt innen 72 timer før flyavgang.  Det er også påkrevet maskebruk. For oppdatert informasjon, se myndighetenes hjemmeside.

Det er visumplikt for norske borgere.. Visum kan søkes på det ivorianske konsulatet i Oslo eller ambassaden i København.

Reisende må ha gyldig vaksinekort med gulfebervaksine ved innreise.

Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no.


Helse

Koronavirus (covid-19): Koronaviruset ble først påvist i mars 2020.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Standarden på lokale sykehus er generelt dårlig, men det finnes enkelte private og lokale klinikker som er tilrettelagt for enklere behandlinger.

Gulfebervaksine er påkrevd. Ta kontakt med lege for råd om annen reisevaksine i god tid før avreise. Elfenbenskysten er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt bruk av myggmiddel og myggnett.

Standarden på lokale sykehus er generelt dårlig, men det finnes enkelte private og lokale klinikker som er tilrettelagt for enklere behandlinger. Reiseforsikring bør dekke uttransportering ved medisinsk behov.


Praktisk informasjon

Det danske honorære konsulatet i Abidjan følger opp saker som gjelder norske statsborgere. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne, operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Ansvarlig norsk ambassade for Elfenbenskysten er ambassaden i Accra (Ghana). Den norske ambassaden i Accra er stengt for publikum inntil videre. Ta kontakt på e-post: emb.accra@mfa.no.