Velg land

Elfenbenskysten - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra lokale myndigheter, da disse kan endres raskt. I en normal situasjon kan de fleste reiser til Abidjan gjennomføres uten større problemer, men reisende oppfordres til å vise aktsomhet både ved reise i landet og opphold i de større byene. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. APRIL 2022 - FORTSATT GYLDIG

Elfenbenskysten - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til områder nærmere enn 40 km fra grensen til Mali og Burkina Faso, inkludert hele Comoé-nasjonalparken.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse, at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Elfenbenskysten. Se avsnittet for Helse for særlige innreiseregler.

Se oppdateringer fra lokale myndigheter

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Elfenbenskysten anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Elfenbenskysten kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Elfenbenskysten samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Se informasjon om visum på nettsiden til Elfenbenskystens ambassade i København som dekker Norge.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan landets myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene, kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter. 

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan ta flere uker.

Elfenbenskysten er preget av relativ politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og vise aktsomhet etter mørkets frembrudd og ved store folkeansamlinger.

Trafikk. Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Det er ofte dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring, og det er sparsomt med vei- og redningstjenester. 

Førerkort. Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges Automobilforbund.  Ivoriansk førerkort kreves ved lengre opphold. Se nettsiden Le permis de conduire for mer informasjon om krav. 

Kommunikasjon. Mobil- og internettdekningen kan være dårlig utenfor byene. Satellittelefon anbefales ved ferdsel og lengre opphold utenfor byene. 

Bading. Tidvis sterke havstrømmer kan medføre fare ved bading. Det kan være dårlig badevannskvalitet i sjøen nær større byer. Enkelte strender nær byer og elveutløp kan også være preget av forsøpling.

Terror. Noen av grenseområdene særlig i nord mot Burkina Faso er mer utsatt for uroligheter og kriminalitet. Det har tidvis vært innslag av militant islamisme og landeveisrøveri i visse områder. Grensene er porøse og grensekryssing finner sted på tross av at landegrensene er stengt. Man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til og opphold i disse områdene.

Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra lokale myndigheter og holde seg oppdatert om, hvordan situasjonen utvikler seg da veiledninger og anvisninger kan endres raskt. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Se mer informasjon fra lokale myndigheter.

Dokumentasjonskrav. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. Før ut- og innreise må man registrere seg på nettsiden Air travel declaration portal.

Se oppdatert reiseinformasjon fra lokale myndigheter og reiseselskaper før eventuell innreise.

***

Helsetilbudet i Elfenbenskysten er generelt svakt og har dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene med akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Elfenbenskysten er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Afrika.

Reiseforsikring. Man bør alltid ha reiseforsikring. For alvorlig sykdom eller ulykke bør man ha helse- eller reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering med fly til Norge eller andre land. På grunn av det globale reiserådet fra Utenriksdepartementet bør du på forhånd se til at reiseforsikringen faktisk vil gjelde ved reise til og for opphold i og eventuell evakuering fra Elfenbenskysten.

 

Elfenbenskysten er preget av relativt lav kriminalitet, men man bør vise aktsomhet særlig på kveldstid. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom.

Elfenbenskysten er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (april-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, og noe dårligere framkommelighet utenfor de største byene.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd, selv om det ikke er forbudt ved lov.

LHBTI-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse.

På grunn av lav kontrollerbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Elfenbenskysten. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Elfenbenskysten må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av Elfenbenskystens ambassade i København. For ivorianske dokumenter som skal brukes i Norge skal dokumentet først legaliseres av det ivorianske utenriksdepartementet og deretter den norske ambassaden i Accra.

Kontakt Elfenbenskystens ambassade i København.

Ansvarlig norsk ambassade for Elfenbenskysten er ambassaden i Accra. Ambassaden håndterer konsulære saker etter avtale. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Statsnavn og hovedsteder - E - regjeringen.no. Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk som beherskes av de aller fleste særlig i sør, men av noen færre på landsbygda i nord.

Nyttige internettsider:

Elfenbenkysten. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Elfenbenkysten