Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Regjeringens strategi mot barnefattigdom:

Styrker det sosiale sikkerhetsnettet

06.05.2015 - Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi. Regjeringen lanserte 6. mai strategien Barn som lever i fattigdom.

Tale på frigjørings- og veterandagen 8. mai 2015

08.05.2015 - I år er det 70 år siden krigens slutt i Norge. Dagen markeres med regjeringens hovedarrangement på Akershus Festning i Oslo, og med lokale arrangementer over hele landet. Les talen statsminister Erna Solberg holdt på arrangementet i Oslo.

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2015.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.