Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aktuelt nå

Styrker innsatsen for kvinner, fred og sikkerhet

- Kvinner rammes spesielt hardt av krig og konflikt. Regjeringen prioriterer å styrke norsk innsats for kvinner, fred og sikkerhet, sier statsminister Erna Solberg. I dag legger regjeringen frem en ny handlingsplan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet for perioden 2015–2018.

Vil ha fleire forskarar i toppklasse

– Noreg har eigeninteresse av å ha verdsleiande fagmiljø, og no skal vi intensivere arbeidet med å få fram fleire unge talent og framifrå forskings- og utdanningsmiljø, seier statsminister Erna Solberg.

Samarbeidspartia møtast

Regjeringspartia, Venstre og Krf møtast i Nydalen tysdag 3. mars for å diskutere utfordringane Noreg står ovanfor og dei viktige sakene som kjem framover. Arbeidet med budsjettet for 2016 blir også et viktig tema for møtet.

Flere aktuelle saker fra Statsministerens kontor

Dokumenter

Saker til Stortinget

Oversikt over saker regjeringen planlegger å sende over til Stortinget i vårsesjonen 2015.

Kontoret og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av Statsministerens kontor. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.