Nærings- og handelsdepartementet (1997–2013)

Navnet Nærings- og handelsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1997, ved at Nærings- og energidepartements navn ble endret, olje- og energisakene ble overført til det gjenopprettede Olje- og energidepartementet og handels- og skipsfartssakene ble overført til Nærings- og handelsdepartementet fra en egen statsråd i Utenriksdepartementet. Hovedtyngden av Nærings- og handelsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Nærings- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, Næringsdepartementet, Industridepartementet,  Handelsdepartementet av 1916, Handelsdepartementet av 1913, Indredepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 4. Departement (handelssaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som begge ble  opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2014 ble Nærings- og handelsdepartementets navn endret til Nærings- og fiskeridepartementet, ved at fiskeri- og kystsakene ble overført fra det nedlagte Fiskeri- og kystdepartementet til en egen statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet.. 18. juni 2004 ble ansvaret for IT- og konkurransesaker i Nærings- og handelsdepartementet lagt til sjefen for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 1. oktober 2004 ble disse sake e overført til det nyopprettede Moderniseringsdepartementet.

Regjeringspolitikere