Aktuelt

Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 5181-5200 av 6015 treff.

Sorter etter: Dato Relevans

 • Mer normal fritid for barn og unge

  14.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Nå lettes det på smitteverntiltakene slik at barn og unge i større grad skal kunne delta på kultur-, idretts- og andre fritidsaktiviteter. I tillegg åpnes det for flere deltagere på arrangementer.

 • Endringer i TISK-strategien

  13.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

 • Studenter kan igjen ha fysisk undervisning

  13.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen opphever kravet om digital undervisning, eksamen og ferdighetstrening. Nå anbefaler de høyskoler, universiteter og fagskoler å legge til rette for mer fysisk undervisning, slik at flere studenter får mulighet til å være på lærestedet

 • Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt

  13.01.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen anbefaler grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det. Men kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået

 • Vurderer koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder

  13.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

 • Øker kvoteoverføringen til 15%

  13.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi fartøyene i fisket etter torsk økt kvoteoverføring fra 2021 til 2022. Fartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havfiskefartøy og trålgruppen får nå anledning til å overføre inntil 15 prosent av sine

 • Diskuterte sikkerhetssituasjonen med den britiske forsvarsministeren

  13.01.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Europa var hovedtema for samtalene da den britiske forsvarsministeren Ben Wallace møtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen i Oslo torsdag 13. januar.

 • Ekspertgruppe skal gi innspill til ny strategi og nye tiltakspakker

  13.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  En ny ekspertgruppe som skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene. Ekspertgruppens vurderinger blir viktig inn i arbeidet med nye tiltakspakker og revideringen av regjeringens strategi for covid-19-pandemien

 • Norge skal delta i samfunnsoppdrag innenfor Horisont Europa

  13.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norge deltar fullt ut i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram - Horisont Europa. Nå har regjeringen besluttet hvordan vi skal delta i den nyskapende delen av programmet som kalles samfunnsoppdrag (missions).

 • Nye ambassadører fra Algerie og Marokko

  13.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  To nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 13. januar 2022.

 • Ny Norges-modell for et seriøst arbeidsliv

  13.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Nå skal regjeringen lage en Norges-modell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målet er sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv.

 • Norges engasjement på Kypros

  12.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge har markert seg som en aktør for kvinner, fred og sikkerhet på Kypros og bidrar både gjennom EØS-midler og med støtte til Prio-senteret på Kypros.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  12.01.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og statsrådane Vedum, Kjerkol, Trettebergstuen og Brenna inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 13. januar kl. 19.00.

 • Fransk presidentskap i Rådet i EU første halvår 2022

  12.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bærekraft vil være et sentralt tema for det nye presidentskapet. Rådet i EU, også kalt Ministerrådet, består av regjeringsmedlemmer fra hvert medlemsland.

 • Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2022

  12.01.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Målet med tilskuddsordningen er å fremme samarbeid med Russland på miljøområdet, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse. Støtten er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning Barentsregionen.

 • NIFU: Helsesykepleiere styrker laget rundt eleven

  12.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Flere helsesykepleiere i skolen gir bedre samarbeid mellom skoler og skolehelsetjenesten, og det er særlig viktig for elever i sårbare situasjoner.

 • Endrer reiserådet for Etiopia

  12.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Siden 17. desember har Utenriksdepartementet frarådet alle reiser til hele landet, uten unntak. Nå fraråder UD alle reiser til Etiopia, med unntak av Addis Abeba hvor det frarådes reiser som ikke er strengt nødvendige.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 1/2022

  12.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i  Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om ny verdiskapingsrapport for landbruket i Vestfold og Telemark.

 • Lansering av FNs responsplaner for Afghanistan og regionen: Norge bevilger 100 millioner kroner

  11.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Sjelden har vi sett så store lidelser som det vi nå ser i Afghanistan. Nesten 23 millioner afghanere er rammet av akutt sult, og jeg er spesielt bekymret for konsekvensene dette får for barn. Det er derfor viktig at alle land nå bidrar til å

 • Møte om kostnadsveksten i landbruket

  11.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har i dag hatt møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om utfordringene som følge av den ekstraordinære kostnadsveksten i jordbruket.

 • Side 260 av 301
 • Side 260 av 301