Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2003

Offisielt fra statsråd

Fra statsråd 13. september 2002 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St. prp. nr. 1 (2002-2003) – for budsjetterminen 2003 (departementenes fagproposisjoner):

 Utenriksdepartementet

Utgiftskap.100-198
Inntektskap. 3100-3161

 Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utgiftskap.1-2, 1500-1595, 2445, 2470 og 2541-2543
Inntektskap.4500-4595, 5445-5446, 5470, 5607 og 5704-5705

Barne- og familiedepartementet

Utgiftskap.800-868, 2530
Inntektskap.3859

Fiskeridepartementet

Utgiftskap. 1000-1070, 2415 og 2540
Inntektskap. 4000-4070

 Forsvarsdepartementet

Utgiftskap. 1700-1795, 2463
Inntektskap. 4700-4799

 Helsedepartementet

Utgiftskap.700-797 og 2711-2790
Inntektskap.3700-3751, 5577, 5578

Justis- og politidepartementet

Utgiftskap. 61 og 400-480
Inntektskap. 3061, 3400-3470 og 5630

Justis- og politidepartementet

For budsjetterminen 2003
Svalbardbudsjettet

 Kommunal- og regionaldepartementet

Utgiftskap.500-587 og 2412
Inntektskap.3500-3587, 5312, 5316, 5327 og 5615-5616

Kultur- og kirkedepartementet

Utgiftskap. 300-342
Inntektskap. 3300-3342

 

 Landbruksdepartementet

Utgiftskap. 1100-1161
Inntektskap.4100-4150, 5545, 5571, 5651, 5652

 

 Miljøverndepartementet
Utgiftskap. 1400-1471, 2422 og 2465
Inntektskap.4400-4471, 5322 og 5621

 Nærings- og handelsdepartementet

Utgiftskap.900-953, 2420, 2426 og 2460
Inntektskap.3900-3961, 5320, 5343, 5460, 5609, 5620 og 5656

 

 Olje- og energidepartementet

Utgiftskap. 1800-1830, 2440-2443 og 2490
Inntektskap.4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

 

 Samferdselsdepartementet

Utgiftskap. 1300-1380
Inntektskap.4300-4380, 5618-5619 og 5671

 Sosialdepartementet

Utgiftskap. 600-666, 2600-2690
Inntektskap.3600-3622, 5527, 5631, 5701

 

 Utdannings- og forskningsdepartementet

Utgiftskap. 200-288 og 2410
Inntektskap. 3200-3288, 5310 og 5617

 

Fra statsråd 20. september 2002 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 (2002-2003)
Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Ot.prp. nr. 1 (2002-2003)
Skatte- og avgiftsopplegget 2003 – lovendringer

St.meld. nr. 1 (2002-2003)
Nasjonalbudsjettet 2003

St.prp.nr. 1 (2002-2003)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak

________________________________________________________________

St.prp. nr. 1 (2002-2003) – for budsjetterminen 2003
(Finansdepartementets fagproposisjon):

 Finansdepartementet

Utgiftskap. 20-51 og 1600-1670
Inntektskap.3024-3051, 4600-4634, 5341, 5605 og 5692

 

Fra statsråd 27. september 2002 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 147. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.