RSS-test

Viser 62641-62660 av 63359 treff.

 • NOU 1995: 27 - Pappa kom hjem

  11.11.1995 NOU Barne- og familiedepartementet

 • Rundskriv G-100/95

  10.11.1995 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Forskrift om tinglysing ved bruk av EDB

 • Offisielt fra statsråd 9. november 1995

  09.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 9. november 1995 Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 9. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, bistandssaker St prp nr 19 (1995-96)Om endringar på statsbudsjettet for

 • Offisielt fra statsråd 3. november 1995

  03.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssak St meld nr 9 (1995-96) Noregs deltaking i Europarådet i 1994 Barne- og

 • Offisielt fra statsråd 27. oktober 1995

  27.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 27. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ot prp nr 3 (1995-96) Om lov om 1) endringer i lov 17. juni

 • NOU 1995: 30 - Ny regnskapslov

  27.10.1995 NOU Finansdepartementet

 • NOU 1995: 25 - Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

  Utredning nr. 2 fra Banklovkommisjonen

  26.10.1995 NOU Finansdepartementet

 • M-64/1995 - Avlingsmengder - prognoser for 1995

  R-427 (24.10.1995)

  24.10.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-64/1995 R-427 Saksnr. 1995/08051 24. oktober 1995 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Landbrukets priscentral, Statens Kornforretning,

 • Fylkesmannsboka

  24.10.1995 Brosjyre/veiledning Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Fylkesmannsboka er en enkel orientering som både setter fylkesmannsembetene i et historisk lys, som beskriver nåsituasjonen og som gir antydninger om arbeidet framover.

 • Offisielt fra statsråd 20. oktober 1995

  20.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 20. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet St prp nr 1 Tillegg nr 1 (1995-96) For

 • Offisielt fra statsråd 13. oktober 1995

  13.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 13. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 1 (1995-96) For budsjetterminen 1996 Om tollavgifter 2

 • NOU 1995: 24 - Alkoholpolitikken i endring?

  Hvordan norske myndigheter kan møte de nye utfordringer nasjonalt og internasjonalt

  11.10.1995 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 1995: 31 - Beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser

  11.10.1995 NOU Forsvarsdepartementet

 • NOU 1995: 28 - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Forslag til framtidig faglig organisasjon

  11.10.1995 NOU Kunnskapsdepartementet

 • Offisielt fra statsråd 6. oktober 1995

  06.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 6. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Fiskeridepartementet St prp nr 3 (1995-96) Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta og andre

 • St.meld. nr. 1 (1995-96) -

  04.10.1995 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Nasjonalbudsjettet 1996 Innhold Kap 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen Kap 2 De økonomiske utsiktene 2.1 Hovedtrekk 2.2 Nærmere om usikkerheten i de makroøkonomiske anslagene 2.3 Internasjonal økonomi 2.4 Finans- og

 • XI Nærings- og energidepartementets rundskriv K- 2/957

  01.10.1995 Anbud Samferdselsdepartementet

 • Offisielt fra statsråd 29. september 1995

  29.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 29. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Statsministeren Hans Majestet Kongens tale til det 140. Storting ved dets åpning (Trontalen)

 • M-61/1995 - Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk

  R-424 (22.09.1995)

  22.09.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-61/1995 R-424 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/07365 3. oktober 1995 Til alle landets veterinærer Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk Opplysninger fra SVF og SVL viser at det har

 • Offisielt fra statsråd 22. september 1995

  22.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 22. september 1995 Statsrå;d ble holdt på; Oslo slott 22. september 1995. Det ble fattet fø;lgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Justis- og politidepartementet Ot prp nr 75 (1994-95) Om lov om endring i lov 28 juni

 • Side 3133 av 3168
 • Side 3133 av 3168