Ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass Røren

E-post: lisbeth-fransplass.roren@aid.dep.no
Telefon: 22 24 74 61

Integreringsavdelingen.